Home

Nieuws

Spaans voordeel op de tocht in vergelijking Milieu Centraal

Milieu Centraal laat vanaf dit najaar waterschaarste meewegen in de vergelijking van de milieuscore van groente en fruit. En voor 2017 staat bovendien een weging van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op de rol. Naar verwachting krijgt Spanje het hierdoor in de vergelijking met Nederland en België moeilijker.

In de Groente- en Fruitkalender van voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal worden groente en fruit uit diverse Europese productielanden met elkaar vergeleken op een schaal van A tot en met E. Tot op heden golden energie in teelt en in transport, landgebruik en gebruik van verpakkingsmaterialen als de vier voornaamste wegingsfactoren. Milieu Centraal heeft Blonk Consultancy de opdracht gegeven daar watergebruik en middelengebruik aan toe te voegen.

Impact op waterschaarste

"Voor de impact van de teelt van groente en fruit op waterschaarste komen we dit najaar met de resultaten", zegt Mariken Stolk van Milieu Centraal. "Het bijeenbrengen van alle gegevens, voor alle producten en alle landen over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen was nog wat tijdrovender. Je hebt wel echt álle gegevens nodig om een goede vergelijking mogelijk te maken. De uren die daarin gaan zitten passen bovendien niet in ons budget voor dit jaar."

Aparte score gewasbescherming

De verwachting is nu dat er voor het middelengebruik een aparte score per product zal komen. Het integreren van gewasbescherming in de weging van de andere factoren is waarschijnlijk te ingewikkeld, stelt Stolk. "Maar dat weten we pas zeker als we volgend jaar alle gegevens tot onze beschikking hebben."

Nu is het nog zo dat op basis van de gegevens op terrein van energie, mest en landgebruik Spaanse vruchtgroente uit de koude kas of de open lucht soms een betere duurzaamheidsscore hebben dan vergelijkbaar product uit de Nederlandse kassen. Milieu Centraal voorziet dat dat voor Spanje lastiger wordt als water en middelen worden meegewogen.

Of registreer je om te kunnen reageren.