Home

Nieuws

Inspectie SZW: Veel mis in tuinbouw

De vollegrondstuinbouw en glastuinbouw staan er niet goed op bij de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Bijna de helft van de bedrijven blijkt bij inspecties niet veilig te werken, een kwart betaalt te lage lonen of laat werknemers te lang werken. Dat blijkt uit de inspectieresultaten over 2015 die maandag 4 juli zijn gepubliceerd.

Opmerkelijk is dat in deze sector twee derde van de werknemers niet de Nederlandse nationaliteit heeft, zegt de I-SZW naar aanleiding van controles bij 512 bedrijven in de agrarische sector.

De controles bestonden op inspecties op de Arbowet en op arbeidsmarktfraude. Controles op de arbeidsomstandigheden werden vooral uitgevoerd bij groente- en sierteeltbedrijven, terwijl aspergebedrijven vooral werden gecontroleerd op arbeidsmarktfraude.

De controleresultaten stemmen de inspectie niet tevreden. I-SZW kondigt aan te blijven inspecteren. "De ervaring leert dat inspectiedruk nodig is om de aandacht van de werkgevers niet te laten verslappen als het om veilig en eerlijk werken gaat."

Wat gaat er mis?

De geconstateerde gebreken hebben vooral betrekking op blootstelling aan gevaarlijke stoffen, onzorgvuldig werken op hoogte en gebruik maken van onveilige machines. Ruim twee derde van de geconstateerde overtredingen heeft betrekking op deze arbeidsrisico's.

In de meeste gevallen is de ondernemer gewaarschuwd en gemaand de regels na te leven. In 11 procent van de gevallen is het werk stilgelegd of een boeterapport opgemaakt.

Om het werk zo goedkoop mogelijk uit te voeren zoeken bedrijven naar mogelijkheden op loonkosten te besparen. Dat gebeurt onder meer door werknemers langer te laten werken dan is toegestaan, door geen goede registratie van arbeids- en rusttijden bij te houden en betaling onder het minimumloon. Het komt minder vaak voor dan in het verleden dat werkgevers buitenlanders van buiten de Europese Unie in dienst hebben zonder de daarvoor vereiste vergunningen. Bij controles bleek dat twee derde van de werknemers vanuit andere landen van de EU komt, zoals Polen, Bulgarije en Roemenië.

Of registreer je om te kunnen reageren.