Home

Nieuws 1 reactie

Geen verbod imidacloprid, wel eisen aan gebruik

Het aangekondigde verbod op insectenbestrijder imidacloprid gaat niet door.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) trekt het voorgenomen verbod in, nu het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB) strengere voorwaarden stelt aan de toepassing van de insectenbestrijder die behoort tot de categorie van neonicotinoïden.

Tijdelijke maatregel

Van Dam kondigde eerder dit jaar aan een verbod op het gebruik van imidacloprid te willen instellen, omdat het middel te veel voorkomt in het oppervlaktewater. Hij zei letterlijk dat hij tot een verbod zou overgaan, als het CTGB dat niet zou doen.

Het CTGB heeft woensdag besloten de toepassing niet te verbieden, maar een tijdelijke maatregel te nemen waardoor het gebruik en de aankoop ervan alleen is toegestaan voor glastuinbouwbedrijven met een gecertificeerde zuiveringsinstallatie.

Van Dam schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat uit analyses is gebleken dat er nog steeds sprake is van een substantiële overschrijding van de normen voor imidacloprid in oppervlaktewater. In de glastuinbouw wordt nauwelijks of niet gezuiverd, terwijl er wel wordt geloosd.

Eén reactie

  • Nicolaas.A. van Staveren

    onze BM Destroyer heeft voor SYNGENTA hunbafvalwaterstromen van de zaad processing gezuiverd en daarbij is ook een proef uitgevoerd om deze nieuwe stoffen uit het proces afvalwater te verwijderen en dat is perfect gelukt.

Of registreer je om te kunnen reageren.