Home

Nieuws laatste update:13 jul 2016

Extra €1 miljard voor duurzame energie

Het ministerie van Economische Zaken trekt dit jaar €1 miljard extra uit voor de stimulering van duurzame energieprojecten, zoals zonne- en windenergie.

Minister Henk Kamp schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat het budget voor de zogenoemde SDE+-regeling (Stimulering Duurzame Energieproductie) dit jaar uitkomt op €9 miljard.

Doel van de maatregel is het aandeel hernieuwbare energie in de Nederlandse productie fors te verhogen. In 2020 moet 14% van de energie hernieuwbaar zijn en drie jaar later 16%. Dat is afgesproken in het Energieakkoord, waarbij ook LTO Nederland betrokken is.

Voor €8,2 miljard aan subsidieaanvragen ingediend

De tweede ronde wordt op 27 september opengesteld. Bij de eerste ronde (22 maart tot 28 april) was een budget van €4 miljard beschikbaar, terwijl voor €8,2 miljard aan subsidieaanvragen werd ingediend.

De meeste, toegekende aanvragen (831) hebben betrekking op omzetting van zonne-energie in elektriciteit. De hoogste subsidiebedragen worden verleend voor projecten met biomassa bij- en meestook, biomassa warmte en WKK en geothermie.

Voor biomassa-gas, waar mestvergisters en covergisters onder vallen, zijn acht projecten ondersteund met in totaal €348,5 miljoen.

'Meer projecten kunnen doorgang vinden'

"Het is goed om te merken dat men uit alle hoeken van de samenleving een bijdrage wil leveren. Van mkb’ers tot lokale energiecoöperaties, van agrariërs tot industriebedrijven", aldus Kamp. "Door nu subsidie eerder beschikbaar te stellen, kunnen meer projecten doorgang vinden." Volgens hem wordt daardoor weer een belangrijke stap gezet om ervoor te zorgen dat in 2023 16% van alle energie hernieuwbaar is.

Lees meer over subsidies voor zonnepanelen en asbestsanering in het dossier

Of registreer je om te kunnen reageren.