Home

Nieuws

PvdD bepleit extra voedselbelasting

Partij voor de Dieren ziet nieuwe argumenten voor de invoering van nieuwe belastingvormen om milieuschade, kosten van dierziekten, waterschaarste en biodiversiteitsverlies door te berekenen in de prijs van etenswaar.

Naar aanleiding van het rapport van het International Research Panel over voedselsystemen en natuurlijke hulpbronnen stelt fractievoorzitter Marianne Thieme vragen aan staatssecretarissen Martijn van Dam (Economische Zaken) en Sharon Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Thieme vraagt de bewindslieden op korte termijn met voorstellen te komen voor dergelijke heffingen.

Fossiele brandstoffen weren bij voedselproductie

Bovendien moet een eind gemaakt worden aan het direct en indirect ondersteunen van productie met behulp van fossiele brandstoffen, vindt de PvdD. Het gebruik van fossiele grondstoffen bij de productie van voedsel moet worden ontmoedigd.

Of registreer je om te kunnen reageren.