Home

Nieuws

Christendemocraten komen met reddingsplan landbouw

De grootste fractie in het Europees Parlement, de EVP (christendemocraten) willen met een reddingsplan de landbouw uit het slop halen.

Doel van het plan is de positie van boeren en tuinders in de keten te versterken, de macht van supermarkten in te perken en de beschikbaarheid van kredieten te vergemakkelijken.

De christen-democraten roepen de Europese Commissie op met tal van maatregelen te komen die verlichting moeten brengen op de markt. De crisis gaat zo diep, dat de Europese voedselzekerheid en onafhankelijkheid op het spel staat, zegt Annie Schreijer-Pierik (CDA).

Het plan omvat onder meer de instelling van een wettelijke betalingstermijn van 30 dagen, het schrappen van private  certificering op producentkosten en versoepelen van de interventiemogelijkheden van de Europese Commissie. Verder denkt de EVP aan de instelling van overbruggingskredieten voor ondernemers met financiële problemen en het optrekken van de importeisen, zodat de invoer van agrarische producten aan dezelfde dierenwelzijns-, milieu- en consumentenbeschermingseisen voldoet als de productie binnen de Europese Unie.

Of registreer je om te kunnen reageren.