Home

Nieuws

'Tuinbouw teveel in verdediging door aanpak Greenpeace'

LTO Glaskracht Nederland bereidt een communicatieplan voor over plantgezondheid en het middelengebruik op Nederlandse glastuinbouwbedrijven.

Het moet in de markt en bij consumenten en dus ook bij politiek zorgen voor een omslag zorgen in het denken over duurzaam middelengebruik. Dat zegt Nico van Ruiten, voorzitter van LTO  Glaskracht Nederland. "We maken ons ernstige zorgen over de extra markteisen die acties als die van Greenpeace kunnen veroorzaken. Zeker als dat op onvoldoende kennis van de praktijksituatie is gebaseerd. We zijn nu  bezig om te kijken hoe we beter voor het voetlicht kunnen brengen hoe duurzaam glasgroentetelers nu al werken met gewasbescherming en wat de ambitie is.  Daarvoor kijken we bijvoorbeeld naar de activiteiten in het zuivelprogramma " Duurzame zuivelketen."

Budget

Het is niet de bedoeling een brede mediacampagne op te zetten vanuit de tuinbouw, zoals met It's Alive enkele jaren geleden is gebeurd om werken in de tuinbouw aantrekkelijk te maken. "Daar is geen budget voor en dat is voor dit thema niet de juiste aanpak, het gaat erom op een juiste manier alert te zijn en constant te communiceren. Een beetje zoals het denken over energiegebruik in de glastuinbouw is veranderd door Kas als Energiebron."

Sectorbreed

Greenpeace richt zich in haar middelencampagne op de gehele groente en fruitketen. Is het plan van LTO Glaskracht Nederland ook sectorbreed? Van Ruiten: "Het is een gedeeld probleem. Als wij een plan van aanpak hebben, zullen we dit zeker binnen LTO en met GroentenFruithuis bespreken. "De middelendiscussie verloopt daarmee op twee sporen, erkent Van Ruiten. Naast overleg met de overheid over emissie in de praktijk en het toelatingsbeleid, lijkt de markt door het bijendossier gevoelig voor extra maatregelen. Het is een communicatiediscussie, stelt Van Ruiten. De sector hoopt daaruit te komen met een nieuwe communicatiestrategie.

Of registreer je om te kunnen reageren.