Home

Nieuws 1 reactie

CNV verwacht instemming met eindbod werkgevers in cao Open Teelten

Het vorige week door de werkgevers neergelegde eindbod voor een nieuwe cao Open Teelten zal waarschijnlijk door de vakbonden worden aangenomen. Dat verwacht Henry Stroek van CNV Vakmensen.

Het eindbod van de werkgevers in onder meer de vollegrondsgroente- en de fruitteelt is tot stand gekomen zonder extra overlegronde met de bonden. Alleen het eerder gedane loonbod was voor de werknemers nog te laag. Dat bod is nu met een kwart procent verhoogd van 2,5 naar 2,75 procent extra in de komende 21 maanden.

Met deze kleine verhoging, verdeeld in 1,5 procent extra loon per 1 juli 2016 1,5 procent en op 1 januari 2017 nog eens 1,25 procent, komt het loonbod op jaarbasis uit op 1,57 procent. "Dat is precies het gemiddelde van "Nederland Breed" op dit moment", aldus Stroek.

"Gezien het totaalplaatje adviseren wij jullie in te stemmen met dit eindbod. Er ligt een acceptabel loonbod voor en we kunnen dan aan de slag met de uitwerking en handhaving van de cao", aldus CNV aan haar leden. Met het afslutien van een nieuwe cao kan ook de door minister Asscher goedgekeurde uitzondering op de Wet Werk en Zekerheid van start. Hierover werden bondene n werkgevers het eerder dit jaar al eens.

Eén reactie

  • Dhr Spruit

    De bedrijven met vast personeel, betalen weer voor de wensen van de bedrijven met gelegenheidswerkers. Een forse loonsverhoging voor ons als witlofsector. Ook de witlofsector had wensen, maar daar zie ik niets van terug.
    LTO is voor onze sector toch niet de belangenbehartiger wat betreft de CAO.
    Het wordt echt tijd dat wij op zoek gaan naar iets anders.

Of registreer je om te kunnen reageren.