Home

Nieuws

Grenscontrole leidt tot minder inkomsten

De agrarische handel lijdt onder de herinvoering van grenscontroles.

Dat blijkt uit de nieuwste berekeningen van het Centraal Planbureau, dat schat dat de handelsbelemmeringen voor Nederland een inkomensverlies opleveren van in totaal 9 miljard. Dat bedrag omvat alle - ook niet-agrarische - inkomstenverliezen.

Schengenlanden hebben de grenscontroles opgevoerd als gevolg van de toenemende vluchtelingenstroom en de terroristische aanslagen in verschillende Europese landen.

Meer grenscontroles

Oostenrijk en Frankrijk waren de eerste landen die grenscontroles invoerden, waarna Zweden en Denemarken volgden. Het ziet ernaar uit dat nog meer landen grenscontroles gaan invoeren. De Europese Commissie kan dat binnen de bestaande afspraken voor een periode van twee jaar goedkeuren.

Het effect van de grenscontroles is dat het handelsverkeer te maken krijgt met langere wachttijden aan de Europese binnengrenzen. Ook het toeristisch verkeer en grensoverschrijdend woon-werkverkeer heeft er onder te lijden. Nederland lijdt naar verhouding meer door de invoering van de grenscontroles dan andere landen. Het verlies aan bruto nationaal inkomen wordt in Nederland geschat op 1,3%, terwijl dat voor de Europese Unie gemiddeld beperkt blijft tot 0,7%.

Of registreer je om te kunnen reageren.