Home

Nieuws laatste update:12 feb 2016

Van Dam: voedselsysteem moet op de schop

Het voedselsysteem moet op de schop, zegt staatssecretaris Martijn van Dam. Bij de aftrap van de voedseldialoog in Rotterdam pleitte de staatssecretaris van Economische Zaken donderdag voor meer eerlijkheid voor de tuinder en boer, transparantie voor de consument en meer evenwicht met de natuur.

De voedseldialoog is een vervolg op het advies van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en de reactie van het kabinet daarop. De insteek van de WRR was dat het landbouwbeleid moet worden omgevormd naar een voedselbeleid, waar de gezondheids- en milieueffecten van voedsel een belangrijker rol krijgen. Bewustwording van de consument van wat hij eet, is daar een onderdeel van.

Nieuw schoolprogramma Jong leren eten

De staatssecretaris kondigde in Rotterdam een nieuw schoolprogramma aan (Jong leren eten), waarin bestaande projecten als schoolfruit, gezonde school en smaaklessen worden gecombineerd. De staatssecretaris heeft daarvoor €10 miljoen beschikbaar.

Van Dam vindt dat aanpassingen in het voedselsysteem nodig zijn om op de langere termijn voldoende, duurzaam en gezond eten te kunnen garanderen, in Nederland en in de rest van de wereld. Het kabinet zal in navolging van een advies van de WRR volksgezondheid, ecologie en voedselveiligheid in een samenhangend voedselbeleid onderbrengen. Van Dam wil het beleid, samen met de bewindslieden van volksgezondheid en milieu dit najaar presenteren.

'Versterk band tussen boer en consument'

De verbinding tussen boer en consument moet sterker worden, vindt de staatssecretaris. Een van de methoden daarvoor is een etiket dat via de smartphone meer herkomstinformatie geeft van vlees en andere voedingsmiddelen.

Van Dam kondigt aan dat hij met de supermarkten om tafel wil om op den duur volledig inzicht te geven in de herkomst van ingrediënten van voedingsmiddelen. Varkensvlees is wat hem betreft een product dat daarvoor het eerst in aanmerking kan komen, maar het mag ook een ander product zijn. Hij wil nog voor het eind van dit jaar dat de applicatie er is voor de smartphone.

Via app informatie vergaren over vlees

Van Dam zegt dat juist in de varkenshouderij ondernemers zijn die willen laten zien welk product ze maken. Juist die ondernemers zijn gebaat bij een app op de smartphone waarmee de consument bij het product meteen informatie kan vergaren over de herkomst van het vlees. "We moeten de boer weer op het schild zetten", aldus Van Dam. Hij schetst dat van sommige producten de herkomst heel divers is. Eén gehaktbal kan samengesteld zijn uit vlees van verschillende producenten, van verschillende slachterijen en zelfs afkomstig zijn uit verschillende landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.