Home

Nieuws

'Meer boetes bij nieuwe regels stukloon'

Strengere bepalingen voor stukloon zullen leiden tot effectievere controle door Inspectie SZW en meer zaken en boetes tegen werkgevers.

Dat verwacht minister Asscher (Sociale Zaken) in reactie op advies van de Raad van State over voorgestelde maatregelen om voor stukloon een duidelijker ondergrens van het minimumloon te hanteren. Uit onderzoek van bureau Panteia in 2013 blijkt dat stukloon vaak betaald wordt in de tuinbouw, de postbezorging en de vlees- en visverwerking. Over heel Nederland zou het gaan om circa 2 tot 6% van de banen.

Werkgelegenheid

Het Centraal Planbureau stelt dat het afschaffen van stukloon tot aan het niveau van het wettelijk minimumloon een negatief effect op de werkgelegenheid kan hebben.  De plannen van de regering hebben vermoedelijk ook een negatief effect op de productiviteit. Stukloon leidt bewezen tot een stijging van de productiviteit. Werknemers gaan harder werken, maar ook doordat productievere werknemers liever met stukloon werken dan met een loon per uur.

Overigens wordt stukloon in nieuwe plannen van het kabinet niet verboden, maar wel als deze leiden tot lonen onder het minimum. Asscher wijst er verder op dat voor werknemers met een aantoonbaar lagere productiviteit de mogelijkheid bestaat van loonkostensubsidie.

Minimumloon

De minimumloonregels wijken in Nederland in hoogte nog af tegen het buitenland, ondanks een verlaging van de ingangsleeftijd. In veel andere landen, zoals Duitsland en België, geldt het minimumloon vanaf 18 jaar en in het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten vanaf 21 jaar. In Nederland geldt het volwassenminimumloon vanaf een leeftijd van 23 jaar en is daarmee uitzonderlijk. Nederlandse jongeren zijn daardoor tot op relatief hoge leeftijd aangewezen op het wettelijk minimumjeugdloon.

Of registreer je om te kunnen reageren.