Home

Nieuws

The Greenery moet pauzejaar GMO nemen

Coforta hoort bij de telersverenigingen die voor 2017 een pauzejaar inlassen voor GMO. Afzetorganisatie The Greenery doet over bedragen geen mededeling, maar naar schatting loopt het bedrijf tot circa €20 miljoen mis.

Met een ledenomzet van zo’n €700 miljoen zou Coforta/The Greenery maximaal €32 miljoen uitbetaald kunnen krijgen uit de Brusselse Gemeenschappelijke Marktordening groenten en fruit. Maar door de steeds strenger wordende regels rond GMO is dit percentage in de afgelopen jaren door Coforta al niet volledig benut, aldus een woordvoerder. "Ook mede doordat de laatste 0,5% alleen ingezet kan worden voor projecten op gebied van crisisbeheer en preventie."

Onduidelijkheid Nationale Strategie

Reden dat Coforta/The Greenery zich genoodzaakt ziet voor 2017 geen nieuw meerjarenprogramma in te dienen is de onduidelijkheid in de deze zomer door Economische Zaken bepaalde Nationale Strategie. In grote lijnen komt die nieuwe strategie erop neer dat investeringen op de teeltbedrijven van de coöperatieleden minder snel subsidiabel zijn. De investeringen waar nog wel voor GMO-steun voor is, moeten meer ten goede komen aan de gehele telersvereniging.

Risico op boete te groot

Op de vele vragen die de dertien GMO-erkende telersverenigingen vervolgens stelden over waar de lijn tussen wel en niet subsidiabel in de praktijk loopt, is onvoldoende duidelijkheid gekomen. "Het risico op terugvorderingen en boetes vonden we te groot", aldus de woordvoerder.

Het pauzejaar heeft geen personele gevolgen bij The Greenery. "De medewerkers van de GMO afdeling zullen de plannen 2018-2020 gaan voorbereiden."

Ook coöperatie van Nature hoort tot de groep telersverenigingen die een pauzejaar neemt, maar nog wel GMO-erkend blijft. ZON, Fruitmasters, Best Of Four en Fruitmasters hebben een nog lopend meerjarenprogramma dat in 2017 doorloopt. De enige coöperatie die een nieuw meerjarenprogramma indient is de biologische telersvereniging Nautilus.

Of registreer je om te kunnen reageren.