Home

Nieuws

Kabinet houdt vast aan strenge CO2-uitstootnormen

Het kabinet houdt voor de periode ná het Energieakkoord vast aan de afspraak dat de CO2-uitstoot in 2030 met 40% en in 2050 met 80-95% moet zijn teruggedrongen op Europees niveau. Per 2023 moet al 16 procent van de gebruikte energie in Nederland duurzaam zijn opgewekt. Nu is dat 5,6%.

Dat staat in het Energierapport 2016 dat minister Kamp van Economische Zaken naar de Tweede Kamer heeft gestuurd en zojuist bij een aardwarmteproject van tropischeplantenkas Green Innovator in Pijnacker heeft gepresenteerd. "In de transitie passen geen nieuwe kolencentrales. Fossiele brandstoffen, waarvan gas de minst vervuilende is, zullen de komende jaren wel nog een grote rol blijven spelen."

Nederlander te rooskleurig

Om de doelstellingen te bereiken, zal de dialoog met burgers, bedrijven kennisinstellingen, andere overheden en maatschappelijke organisaties worden geïntensiveerd. Het gevoel van urgentie met betrekking tot het energievraagstuk is op dit moment  onder Nederlanders echter nog relatief laag, zo blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van Economische Zaken.

Een kleine meerderheid van de Nederlanders is gemotiveerd om zelf bij te dragen. Slechts 18% van de Nederlanders plaatst het energievraagstuk in zijn top 5 van aan te pakken maatschappelijke onderwerpen.  Nederlanders schatten het huidige aandeel hernieuwbare energie in de  totale energievoorziening daarnaast véél hoger (33%) in dan het op dit moment daadwerkelijk is (5,6%). Tegelijkertijd onderschatten mensen het aandeel gas in de energiemix. Slechts  een kwart van de energie wordt geleverd door gas, zo denken mensen, terwijl dit in werkelijkheid 42% is.

Aardwarmtetechnieken vermarkten

Minister Kamp van Economische Zaken: "Er zullen in de toekomst CO2-arme energiebronnen en technieken zijn die we nu misschien nog niet kennen. Daarom zet het kabinet de komende tijd krachtiger in op innovatie. Dit is niet alleen cruciaal om het doel van een volledig duurzame energievoorziening in 2050 te bereiken, maar biedt ook kansen om het verdienvermogen van de economie te versterken en de kosten van duurzame energie omlaag te brengen. In Pijnacker gebruiken tuinders nu warmte uit de diepe aarde gebruikt voor het verwarmen van de eigen kas en woningen in de buurt. Dit zijn voorbeelden van potentiële verdienmodellen die we over de hele wereld kunnen vermarkten."

Of registreer je om te kunnen reageren.