Home

Nieuws

Forse verschillen AGF-prijzen EU

Consumentenprijzen tussen nabijgelegen landen in de EU verschillen sterk.

In Polen liggen de prijzen voor AGF-producten gemiddeld veertig procent onder het Europese gemiddelde. Denemarken heeft de hoogste AGF-prijzen, circa 30 procent boven het Europese gemiddelde. De gemiddelde consumentenprijs voor fruit, groente en aardappelen ligt in Nederland precies op het Europese gemiddelde prijsniveau. De cijfers over 2014 laten zien consumenten in Duitsland (+11 procent) en Frankrijk (+17 procent) ook relatief hoge prijzen betalen voor hun AGF.

Meer groente in Nederlandse bioteelt

Nederland produceert relatief veel biologische groente in het totale biologische teeltareaal. Dat blijkt uit het rapport Nederland langs de Europese meetlat van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van het Nederlandse areaal biologische teelt is 11 procent ingericht voor groenteproductie. In Europa is dat niet in percentage uit te drukken omdat grotere akkerbouwteelten in hectares uitgedrukt de overhand hebben. Nederland heeft door het grondgebruik van nature meer hoogwaardige teelten. Het zijn cijfers over 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.