Home

Nieuws

Maat: kabinet moet lasten verlagen

Voorzitter Albert Jan Maat van LTO Nederland vindt dat het kabinet extra te besteden geld ook moet omzetten in lagere lasten voor ondernemers. Extra geld voor de zorg, het leger en jonge vaders is mooi, aldus Maat, maar ondernemers schieten er weinig mee op. "Als je ondernemers helpt, komt de rest vanzelf."

Het kabinet heeft voor het komende jaar €500 miljoen extra te besteden. Dat bedrag loopt de jaren daarna op tot €750 miljoen per jaar. Verdelen in plaats van verdienen, zo vat Maat het voornemen van het kabinet samen. "Het kabinet moet echt de pijlen veel meer richten op versterking van de economie." Daar heb je voor de lange termijn plezier van, aldus Maat.

"De land- en tuinbouw is een cruciaal onderdeel van de economie. En dat is juist een sector die bepaald geen gemakkelijk jaar doormaakt. We gaan de komende weken met de politiek het gesprek aan. Die lasten moeten omlaag. Er mag best bewogen worden na een periode waarin lasten steevast zijn verzwaard."

Maat vindt dat keuringskosten omlaag kunnen worden gebracht. De keuringskosten worden in Nederland door ondernemers zelf betaald. Binnen Europa is dat vrij uitzonderlijk, aldus Maat. "Nu het al enige tijd moeilijk gaat in de varkenshouderij, kan het kabinet best bijvoorbeeld de exportkeuringen voor deze sector verlagen."

Eerder zei Maat al dat het kabinet de assurantiebelastingen om zou moeten zetten in een btw-regeling en een investeringsfonds voor de landbouw zou kunnen vullen met de opbrengsten die voortvloeien uit de afschaffing van de rode diesel.

Of registreer je om te kunnen reageren.