Home

Nieuws

'Tuinbouw kan zelf ook regeldruk verlagen'

Telers ervaren geen wezenlijk verschil in de regeldruk die wordt veroorzaakt door het bedrijfsleven met kwaliteitssystemen of door de overheid.

Het bedrijfsleven kan zelf dus veel doen om regeldruk te verbeteren. Dat schrijft staatssecretaris Sharon Dijksma in een rapportage over vermindering van regeldruk in het project 'regels wieden'. Dat project moet 17 knelpunten voor het bedrijfsleven oplossen, onder meer in de glastuinbouw.

Ook zien ondernemers niet altijd duidelijk dat regels hen ook voordelen bieden. Zo dragen de voorgeschreven regels voor kwaliteit en gezondheid van planten export bij aan de sterke exportpositie van het bedrijfsleven in de Agrofoodsectoren.

In het Actieplan Maatwerkaanpak Agrofood beschrijft het ministerie de knelpunten, zoals bij gewasbeschermingsmiddelen. Zo heeft het ministerie van EZ meer duidelijkheid verschaft over de mogelijkheid van toepassing van drainagewater als meststof. Drainagewater uit de glastuinbouw kan worden geconcentreerd. Het teruggewonnen water kan worden hergebruikt in de glastuinbouw, de geconcentreerde meststoffen zouden toegepast kunnen worden in andere teelten. Het onderzoek hiernaar stagneert.

Ook geeft Nederland volgens de zaaizaadsector geen invulling aan de Wederzijdse Erkenning (WE) van toelatingen. Dat kan tot vermindering van regeldruk leiden.

Of registreer je om te kunnen reageren.