Home

Nieuws

EZ wist niet van problemen tuinbouw bij stroomstoring

Het Ministerie van EZ had tijdens de grote stroomstoring in Noord-Holland op 27 maart geen zicht op de actuele stand van zaken in de tuinbouw, maar ook andere sectoren.

Die informatie is essentieel voor een goede beeldvorming en uiteindelijk voor een goede besluitvorming. Dat is één van de conclusies uit een evaluatie van de aanpak van de grootste stroomstoring in 20 jaar.

Op vrijdagochtend 27 maart was er een black-out in de provincie Noord Holland. Bedrijven zaten daardoor zonder stroom. Uiteindelijk heeft deze situatie enkele uren geduurd.

Oefening

Uit de evaluatie bleek verder dat het Nationaal Crisisplan Elektriciteit niet breed bekend was binnen de verschillende overheidsonderdelen. Er is ook te weinig geoefend om de samenwerking tussen de diensten te verbeteren.

De storing had eerder opgemerkt kunnen worden als Tennet op de juiste wijze de storing had gemeld bij het ministerie. Dat is niet gebeurd.

Bijschakelen

Telers schakelden zelf capaciteit bij na de stroomstoring door een generator of door het eigen energienetwerk in de Wieringermeer. Daardoor bleef schade beperkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.