Home

Nieuws

Innovatieplan tuinbouw grijpt vaak naast steun topsector

In de topsector Tuinbouw & Uitgangsmateriaal zijn in 2014 circa 132 van de 242 aanvragen voor steun uit de regeling MKB Innovatiestimulering Tuinbouw (MIT) afgewezen.

Dat is vooral vanwege het te lage budget van die regeling voor deze sector.

Daarmee kent deze topsector T&U de meeste afwijzingen in absolute aantallen. Met name de aanvragen voor vouchers en haalbaarheidsstudies vielen af, blijkt uit het onderzoek naar het bedrijvenbeleid van het ministerie van EZ, via de complexe topsectorenstructuur. In totaal is dus aan 110 aanvragen in totaal 3,9 miljoen euro uitgekeerd, waar er 5,8 miljoen was aangevraagd.

Het MIT pakket bedraagt in totaal 50 miljoen euro en bestaat uit twee delen, een regionaal deel en een nationaal deel. Het regionale deel is 30 miljoen euro groot en richt zich op aanvragen die passen in de Regionale Innovatiestrategieën en de agenda's van de topsectoren. Zowel EZ als de provincies dragen hier beide 15 miljoen euro in bij.

Naast de MIT-regeling is er financiering van onderzoek via topsectoren mogelijk in samenwerking tussen publieke en private partijen (pps). In 2014 werden pps-ondezoeksprojecten gestart ter waarde van 40 miljoen euro, met een bijdrage van het bedrijfsleven van 24 miljoen euro. Dat is een percentage van 60 procent en T&U scoort daarmee relatief hoog.

Of registreer je om te kunnen reageren.