Home

Nieuws

Ploumen: landbouw niet uitsluiten bij handelsverdrag EU - VS

Agrarische handel moet niet worden uitgesloten bij het handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten, TTIP. Dat zegt minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tijdens een debat in de Tweede Kamer.

Tweede Kamerlid Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren pleit er tijdens het debat voor om de agrarische sector buiten het handelsverdrag te houden. Het akkoord heeft volgens haar alleen voordeel voor 'de grote jongens' en heeft een nadelig effect op de gezinsbedrijven in de EU en boeren in ontwikkelingslanden. Ze vreest voor achteruitgang van het dierenwelzijn en de duurzame productie, mede omdat de standaarden voor agrarische productie in de Verenigde Staten heel anders zijn dan in de EU. "U schrijft in uw visie dat iedereen erop vooruit gaat en dat het akkoord ten goede komt aan het dierenwelzijn en respect voor het milieu, maar ook dat het leidt tot goedkoper voedsel voor de consument. Dat is een contradictie. We weten dat dit niet samengaat", aldus Thieme.

Ploumen zegt dat het opnemen van de landbouw in TTIP juist kansen biedt voor verdere verduurzaming van de agrarische productie. "Het is juist niet goed als we de agrarische sector zouden uitzonderen, omdat dit akkoord kansen biedt om afspraken te maken over productiestandaarden. Het gaat dan niet om het verlagen van de standaarden, maar deze te versterken en te consolideren", aldus Ploumen. Ze benadrukt opnieuw dat de EU niet bereid is de standaarden voor agrarische producten aan te passen naar die van de Verenigde Staten, waar bijvoorbeeld gemodificeerde gewassen geteeld mogen worden en waar hormonen gebruikt mogen worden in de veehouderij. "Over hormoonvlees wordt bij de onderhandelingen met de VS niet gesproken. Daar gaat het ook niet over. Onze standaarden worden gecontinueerd", zegt Ploumen stellig. Uit onderzoek in opdracht van het Europees Parlement blijkt dat de Europese agrosector er door TTIP 0,4 procent op achteruit zal gaan.

VVD-Kamerlid René Leegte vindt het juist belangrijk dat ook de landbouw onderdeel wordt van TTIP. CDA-Kamerlid Agnes Mulder is kritisch. "We maken ons er heel hard voor dat de Europese standaarden behouden blijven. Als dat niet gebeurt, sluiten we niets uit. Maar we moeten ook breder kijken naar de veranderingen in de geopolitiek. In de huidige situatie is het handig om een goede bondgenoot te hebben aan de overkant van de grote plas", aldus Mulder.
De Tweede Kamer is bezorgd over de openheid van de onderhandelingen over TTIP. Vrijwel alle fracties vinden dat de onderhandelingsdocumenten openbaar moeten worden. Met name de Verenigde Staten is heel summier bij het openbaar maken van de onderhandelingspositie.

Of registreer je om te kunnen reageren.