Home

Nieuws

EZ strijdt met EU om terugbetaling geld groenteregeling

Het ministerie van EZ voert nog stevige discussies met de Europese Commissie over het naleven van de Europese subsidieregelingen, waaronder de schoolfruitregeling.

Dat blijkt tijdens een debat in de Tweede Kamer. PvdA-Kamerlid Lutz Jacobi vroeg staatssecretaris Sharon Dijksma (landbouw) hoe het kan dat in 2013 de Europese Commissie voor €1,3 miljoen teruggevorderde, terwijl hiervoor €12,3 miljoen was gereserveerd. De €11 miljoen is in de reserves gestort. De reservering lijkt verband te houden met een terugvordering van vijf miljoen euro die het ministerie oplegde aan de leveranciers van schoolfruit. Door een procedurefout moeten de schoolfruitleveranciers hun subsidie terugbetalen. Daarover loopt een rechtszaak.

Terugvordering

Dat geld is bestemd voor eventuele terugvorderingen of boetes vanuit Brussel wanneer Nederland de regels volgens de Europese Commissie niet goed heeft uitgevoerd. Dat komt volgens Dijksma door de ingewikkelde regels van de Europese Commissie. Dijksma vindt dat het budget voor deze post onveranderd moet blijven. "Het ministerie moet zelf eventuele boetes of terugvorderingen kunnen betalen. Daarvoor kunnen we niet aankloppen bij het ministerie van financiën, we moeten het zelf oplossen", zegt Dijksma.

Onvoorspelbaar

Ze zegt dat het krijgen van boetes erg onvoorspelbaar is. "Als je het zou begroten zoals je het zelf verwacht, zou je het op €0 begroten, omdat je ervan uit gaat dat je de Europese regels op de juiste manier interpreteert. In de praktijk blijkt echter wel eens dat Brussel zaken anders ziet dan wij, waardoor Nederland de regels niet goed zou hebben uitgevoerd. "Ook op dit moment voeren we spannende gesprekken over verschil van inzicht met de Europese Commissie", zegt Dijksma. Onder andere op het gebied van schoolfruit is er verschil in inzicht tussen de Commissie en het ministerie.

Of registreer je om te kunnen reageren.