Home

Nieuws 1 reactie

ACM: kartel toestaan duurzaam product

Producenten krijgen de mogelijkheid om gezamenlijk afspraken te maken op het gebied van duurzaamheid zonder dat er problemen komen met de kartelregelgeving.

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft hiervoor beleidsregels opgesteld. De regels moeten de ruimte die de mededingingswet biedt om duurzaamheidsafspraken te maken beter inzichtelijk maken. Voor een vrijstelling van het kartelverbod via deze regeling is het nodig dat de voordelen van de duurzaamheidsafspraak opwegen tegen de beperking van de mededinging, waardoor bijvoorbeeld een prijsverhoging kan optreden. Duurzaamheidsafspraken kunnen de kwaliteit van het product verbeteren of een nieuw product creëren. ACM accepteert deze als de consument er zoveel waarde aan hecht dat deze opwegen tegen de nadelen van de 'kartelafspraak'.

In de beleidsregel wordt uitgegaan van een breed begrip van duurzaamheid. Hieronder valt bijvoorbeeld de bescherming van milieu en ecologie, volksgezondheid, dierenwelzijn en eerlijke handel.

Als voorbeeld noemt ACM afspraken die in de veehouderij gemaakt worden over antibioticagebruik. Indien door dergelijke afspraken de prijs van de producten van deze dieren niet stijgt, beperken zij de mededinging niet.

Het zou ook kunnen dat een bepaalde afspraak slechts een zeer beperkt gedeelte van de markt dekt, waardoor voldoende ruimte overblijft voor mededinging buiten de betreffende afspraak. Ook is het mogelijk dat een marktdekkende afspraak indirect van invloed is op een belangrijke concurrentieparameter, maar dat die invloed zeer gering is en geen merkbare mededingingsbeperking oplevert. Daarbij is dan wel van belang dat de ondernemingen hun vrijheid behouden op de overige concurrentieparameters, zodat kan worden geconcurreerd op bijvoorbeeld prijs en kwaliteit.

De beleidsregels zijn ingesteld op verzoek van de Tweede Kamer. Op verzoek van SGP en CDA zijn de mededingingsregels aangepast zodat het voor ondernemers makkelijker wordt om investeringen in duurzaamheid terug te verdienen. Samenwerking tussen ketenpartijen kan nodig zijn omdat kleinere marktpartijen op zichzelf niet in staat zijn om dergelijke duurzame initiatieven te nemen of wanneer een gezamenlijk label het vertrouwen van de consument eerder kan krijgen.

Eén reactie

  • P Verschuren

    Weet de ACM wel dat profit een integraal onderdeel is van duurzaamheid?

Of registreer je om te kunnen reageren.