Home

Nieuws

Land- en tuinbouw voorzien exportgroei van 7 procent

Het vertrouwen van Nederlandse exporteurs in het wereldwijde economische klimaat bevindt zich op het hoogste niveau sinds zes jaar geleden de economische crisis uitbrak.

Dit valt af te leiden uit de exportgroei van 11 procent die exporteurs in 2014 denken te gaan realiseren. De groei wordt vooral buiten Europa verwacht. De land- en tuinbouw en visserij is iets voorzichtiger in de verwachte exporten, de sector voorziet een groei van 7 procent  voor 2014. Dit staat in het rapport Trends in Export 2014, het jaarlijkse onderzoek van kredietverzekeraar Atradius en exportvereniging Fenedex dat op 2 april verscheen.

In totaal zijn voor het onderzoek circa 4.100 vragenlijsten verstuurd naar leden en klanten van Fenedex en Atradius. Hiervan zijn 537 vragenlijsten retour ontvangen. De vragenlijsten zijn in de periode van december 2013 tot en met januari 2014 ingevuld. Gemiddeld hebben de respondenten 142 medewerkers in dienst, waarvan 10 exportmedewerkers. De respondenten hebben gemiddeld 34 jaar exportervaring en exporteren naar 27 landen.

Van de respondenten kwamen er 48 uit de land- en tuinbouw en de visserij. Zij verwachten in 2014 een toename van de exportomzet van 7 procent . In het onderzoek van 2013 werd door de deelnemers uit de sector een omzetgroei via export voorzien van 5 procent  en in 2012 was de verwachting 15 procent  groei.

"Het vertrouwen in de internationale economie onder Nederlandse exporteurs is in de afgelopen zes jaar niet zo hoog geweest", aldus Bart Jan Koopman, directeur van Fenedex. "Dat vertrouwen krijgt dit jaar het rapportcijfer 6,7 en groeit voor het derde achtereenvolgende jaar. De export heeft in 2013 met 8 procent een mooie groei laten zien. Voor 2014 zijn Nederlandse exporteurs met een gemiddelde groeiverwachting van 11 procent nog optimistischer dan in voorgaande jaren. De positieve trend van de afgelopen jaren lijkt zich dus voort te zetten. De verwachtingen voor 2014 zijn hooggespannen. Ruim tweederde van de exporteurs verwacht een groeiende exportomzet te realiseren. Slechts 3 procent verwacht een daling. Dit percentage was sinds 2011 niet meer zo klein."
De agrarische exportcijfers van het CBS laten sinds 2009 jaarlijks een forse stijging te zien. In 2009 was het totale bedrag van de agrarische export ruim 59 miljard euro, in de twee daarop volgende jaren steeg dat ieder jaar met zo'n 5 miljard euro naar ruim 70 miljard in 2011. In 2012 groeide de export naar een kleine 74 miljard euro en voorlopige cijfers over 2013 komen uit op een kleine 78 miljard euro. Als de verwachtingen over 2014 uitkomen zal de agrarische export dit jaar groeien naar ruim 83 miljard euro.

Of registreer je om te kunnen reageren.