Home

Nieuws

Geen PT-heffing meer om aan te vechten

Het Productschap Tuinbouw zal geen bezwaren tegen teeltheffingen meer ontvangen van telers van groente en fruit.

Er worden dit jaar geen teeltheffingen meer opgelegd. Alleen de handel in groente en fruit krijgt nog een beperkte heffing dit jaar. December 2013 werd de laatste teeltheffing (fruit en vollegrondsgroente) opgelegd, maar ook hier is de bezwaartermijn nu voorbij. Het PT heeft daarmee een reeks achterstallige heffingen ingelopen, onder meer door in 2013 ook een (verlaagde) heffing over 2012 op te leggen. In 2012 deed het PT dat ook al.

De invloed daarvan op het aantal bezwaarschriften is niet duidelijk. In 2013 heeft het PT 235 bezwaarschriften ontvangen tegen 348 in 2012. Datzelfde PT heeft vorig jaar 225 bezwaren afgehandeld. Op 31 december 2013 liepen nog 108 bezwaarschriftprocedures, blijkt uit het jaarverslag.

In 31 gevallen is door telers of handel van verschillende tuinbouwteelten bij het College voor Beroep van het Bedrijfsleven beroep ingesteld tegen de besluiten op de bezwaarschriften. Ook hier daalde het aantal beroepen; in 2012 lag dat aantal namelijk op 45. In 16 procedures deed het CBb in 2013 uitspraak.

Het PT is nog niet af van de juridische afwikkeling. Per 31 december 2013 waren nog 39 beroepszaken bij het CBb aanhangig.

Of registreer je om te kunnen reageren.