Home

Nieuws

De laatste dagen van het PT

Het Productschap Tuinbouw wordt per 1 januari opgeheven als de Wet opheffing bedrijfslichamen in werking treedt.

Na een publicatie in de Staatscourant gaat ook de uitvoering van het CO2-emissiesysteem over naar het ministerie van Economische Zaken. Per 1 januari is het Productschap Tuinbouw daarmee definitief een lege huls. Eerder deze maand stemde de Eerste Kamer na de nodige inhoudelijke kritiek toch in met de opheffing van de schappen.

Het CO2-systeem (de Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw) was niet van toepassing op bedrijven die jaarlijks minder dan 305 ton CO2 uitstootten. Dat verandert onder de nieuwe regeling. Zij gaan ook meebetalen bij overschrijding van de voor de glastuinbouw voor een kalenderjaar vastgestelde hoeveelheid emissies. Verder valt vanaf 1 januari 2015 ook de CO2-emissie van aan het elektriciteitsnet geleverde elektriciteit onder het kostenvereveningssysteem.

Of registreer je om te kunnen reageren.