Home

Nieuws laatste update:28 okt 2014

Kamp geeft ook niet-georganiseerde telers stem

Den Haag – Minister van Economische Zaken Henk Kamp gaat bij een verzoek van een brancheorganisatie om algemeen verbindend verklaring (AVV) waarbij ook een heffing moet worden betaald, ongeorganiseerde ondernemingen in de sector ondervragen of zij voordeel zien in de maatregel.

Dat schrijft Kamp in een brief aan de Tweede Kamer. Deze toets om te kijken of sprake is van algemeen economisch belang bij de activiteiten waarvoor de verplichte financiële bijdrage wordt verzocht, komt voort uit de Europese regels om  een raadpleging van de ongeorganiseerden uit te voeren voordat een organisatie iets algemeen verbindend mag verklaren. "Op deze wijze kunnen de ongeorganiseerden hun stem laten horen en wordt recht aan hun positie gedaan", aldus Kamp.

Wanneer het verzoek tot algemeen verbindend verklaring gepaard gaat met een verzoek tot een verplichte financiële bijdrage voor alle ondernemingen in de betrokken sector, moet de organisatie kunnen aantonen dat de betrokken voorschriften het economisch belang van de gehele sector dienen, dus ook voor de ongeorganiseerde sectorleden. Naast deze Europese eis beoordeelt het ministerie of het voorschrift waarvan algemeen verbindend verklaring wordt gevraagd niet te zeer in de ondernemersvrijheid ingrijpt en of het doelmatig is.

Alleen erkende producenten- of brancheorganisaties kunnen een verzoek tot algemeen verbindend verklaring indienen. Om erkend te worden moeten organisatie aantonen tenminste twee derde deel van de productie, verhandeling en/of verwerking van het betrokken product of de betrokken producten te vertegenwoordigen. In het geval van een producentenorganisatie moet de organisatie bovendien ook meer dan 50 procent van de betrokken producenten vertegenwoordigen.

Tot nu toe hebben zes brancheorganisaties gevraagd om een erkenning. De verzoeken kwamen van Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK) in de kalfsvleessector, ZuivelNL in de zuivelsector, Producentenorganisatie Varkenshouderij in de varkensvleessector en Avined, Ovoned en Pluimned in de pluimveevlees- en eierensector. De organisaties nemen de niet-publieke taken van de productschappen op zich, nadat de productschappen per 1 januari worden opgeheven.

Of registreer je om te kunnen reageren.