Home

Nieuws

‘Teeltverplichtingen blijven na einde PT’

De komende maanden gaat het ministerie met de sector bezien welke regels rondom de teelt van gewassen vanwege het publieke belang algemeen verbindend verklaard moeten worden.

Dat betekent dat de sector zeggenschap houdt in het opleggen van teeltverplichtingen en dat niet alle zaken in regelgeving van boven wordt opgelegd. Het gaat om regels die nu in een verordening van het PT zijn geregeld, maar dat PT verdwijnt. Dat zegt Peter van Velzen, manager programma PBO bij het ministerie van EZ. Van Velzen zegt dat in het blad SER Magazine, het blad van de Sociaal Economische Raad, het toezichtsorgaan voor productschappen.

Hij noemt teeltverordeningen die niet direct onder plantgezondheid vallen. “We gaan de komende maanden bekijken welk regels vanwege het publieke belang algemeen verbindend verklaard moeten worden. De bijbehorende taken zijn dan publieke taken. Er moet nog besloten worden wie de uitvoering daarvan op zich neemt en hoe bijvoorbeeld de monitoring zal worden gefinancierd.”

Van Velzen stelt in dat artikel dat de telers mogelijk nog een naheffing te wachten staat om eventueel de opheffing van de productschappen te financieren.

Bij de opheffing van de schappen wordt een vereffenaar aangesteld, die de uitvoering van eventueel langjarige verplichtingen op zich neemt. Op dit moment werken de productschappen aan een afbouwplan om ‘op nul uit te komen’, maar er moet ook financiële ruimte komen om aan langjarige financiële verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld als gevolg van het afvloeien van personeel.

Door de vertraging in het proces van opheffen van de schappen zal niet per 1 januari, maar halverwege 2014 een opheffing plaatsvinden, is de verwachting. De taken zullen wel per 1 januari worden overgedragen.

Of registreer je om te kunnen reageren.