Home

Nieuws

NAJK: AgriDirect onjuist over vergrijzing

Het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK) heeft met grote verbazing kennis genomen van de uitkomsten van een telefonisch onderzoek van marktonderzoeksbureau AgriDirect naar onder meer vergrijzing in de land- en tuinbouw. Volgens het NAJK geeft AgriDirect een verkeerde voorstelling van zaken.

AgriDirect stelt als belangrijkste uitkomst van het onderzoek, dat gericht was op de bedrijfsactiviteiten, toekomst- en investeringsplannen van boeren en tuinders in Nederland, dat de gemiddelde leeftijd van de land- en tuinbouwers 52 jaar is. Het NAJK is van mening dat de vergrijzing binnen de agrarische sector veel ernstiger is.

NAJK heeft sterke kritiek op verschillende aspecten van dit onderzoek, zowel als het gaat om de onderzoeksmethodiek als om de uitkomsten en de conclusie die hieruit wordt getrokken, zegt John Hilhorst, voorzitter van NAJK. “Het grootste bezwaar hebben wij tegen het onjuiste beeld dat AgriDirect hiermee heeft willen neerzetten in de media. De indruk wordt gewekt dat er voldoende jonge boeren en tuinders zijn en dat vergrijzing geen gevaar is voor de toekomst van de Nederlandse land- en tuinbouw.”

Volgens Hilhorst ligt het aantal jonge boeren en tuinders in Nederland op een gevaarlijk laag niveau: minder dan 4 procent is jonger dan 35 jaar. Hilhorst verwijst naar de gegevens van onderzoeksinstituut Eurostat. "Zij geven een meer waarheidsgetrouw beeld van de staat van onze land- en tuinbouw. Eurostat stelt dat in Nederland slechts 3,61 procent van de boeren jonger is dan 35 jaar." Daarnaast laat de data van Eurostat een duidelijke ontwikkeling zien waarbij boeren gemiddeld steeds ouder worden. Niemand kan ontkennen dat dit reden is tot grote zorg, meent Hilhorst. "Juist door vergrijzing komen belangrijke ontwikkelingen op het gebied van innovatie, en daarmee voedselzekerheid, in gevaar.”

Het NAJK betwijfelt of het enkel telefonisch benaderen een goed beeld kan schetsen van de situatie, zoals AgriDirect heeft gedaan. Naast onduidelijkheid over de vraagstelling en representativiteit is een ander kritiekpunt van NAJK dat AgriDirect boeren tot 45 jaar nog als jonge boer bestempelt. In Nederlandse en Europese beleidsvorming zijn jonge boeren immers niet ouder dan 40 jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.