Home

Nieuws

Teler krijgt geen PT-heffing terug over 2001

Het College voor Beroep van het Bedrijfsleven oordeelt dat het Productschap Tuinbouw in 2001 tot 2004 opgelegde heffingen aan een teler niet hoeft terug te betalen.

De teler had het beroep aangespannen over de heffing over deze jaren. Het is uitzonderlijk dat beroepsprocedures over zulke oude zaken gaan, maar de rechter oordeelt dat geen bijzondere omstandigheden gelden om de zaak opnieuw te behandelen.  Het PT had in 2008 na een boekenonderzoek nog heffingen opgelegd over de jaren 2001 tot en met 2004. In 2008 vond hierover een bezwaarprocedure plaats, maar daarover draait dit juridische conflict. Het PT stelt dat op het besluit geen beroep is ingesteld, maar de teler stelde daarop het PT in gebreke en heeft alsnog de beroepszaak aangespannen.  Omdat de beroepstermijn al ruim verstreken was, heeft de rechter in een zitting afgewogen of de telers bijzondere omstandigheden heeft aangegrepen voor het beroep. Daarop heeft de rechter het beroep niet ontvankelijk verklaard.

Of registreer je om te kunnen reageren.