Home

Nieuws

Pot ketensubsidie zwaar overtekend

Een nieuwe subsidieregeling voor innovatie en ketensamenwerking (MIT) voor de topsector tuinbouw en uitgangsmateriaal is zwaar overtekend al op de eerste dag van opening 15 mei.

Dat betekent dat veel projecten naast het gevraagde subsidiebedrag grijpen. Er wordt geloot tussen de aanvragen die het eerste binnen kwamen voordat de regeling overtekend was.

Het gaat om subsidie voor onderzoek in een samenwerkingsproject naar vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Daarvoor is twee keer zoveel aangevraagd als er beschikbaar is (ruim 1,5 miljoen euro). De aanvragen moeten betrekking hebben op voedselveiligheid of voedselzekerheid, gezondheid en welbevinden, samenwerkende waardeketens en meer met minder (duurzaamheid).

De projecten zijn gericht op markt- en keteninnovatie en op samenwerking van schakels in de sierteelt-, groenten- en fruitketens, of op samenwerking met bedrijven buiten de keten. De projecten versterken of verbeteren minstens 2 schakels van de keten. Ze leveren een bijdrage aan het creëren van toevoegde waarde voor de keten of voor de consument en de markt- en consumentenoriëntatie van de sector wordt versterkt.

Of registreer je om te kunnen reageren.