Home

Nieuws

Taaleis voor risicovol werk

De Inspectie SZW gaat beter letten op buitenlandse werknemers die risicovol werk doen, maar niet of onvoldoende Nederlands spreken. Ook voor tijdelijke arbeidskrachten gaat een taaleis gelden.

Buitenlandse werknemers die hier tijdelijk aan de slag gaan in bepaalde risicovolle beroepen als asbestverwijderaar of kraanmachinist, moeten vanaf 1 juli 2013 de Nederlandse taal voldoende beheersen om hun werk veilig te kunnen doen en ernstige ongevallen te voorkomen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ingestemd met dit besluit.

De Inspectie SZW controleert of aan de taaleis wordt voldaan. Is dit niet het geval, dan kan zowel de buitenlandse werknemer als de werkgever hier een boete voor krijgen. Het is belangrijk dat in een noodsituatie werknemers goed met elkaar en met de hulpdiensten kunnen communiceren. Werknemers uit het buitenland die hier structureel werken in een gecertificeerd beroep, moeten al aan de taaleis voldoen.

Vanaf 1 juli 2013 zijn ook buitenlandse werknemers met tijdelijke klussen in risicovolle beroepen verplicht om de Nederlandse taal voldoende te beheersen, ook als het maar om enkele dagen werk gaat. Meer details over welke wewrkzaamheden welk niveau van de taalvaardigheid vereisen worden later bekend gemaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.