Home

Nieuws

EZ vertelt niet 'eerlijke verhaal' einde PT

Het ministerie van Economische Zaken bracht op de valreep van het jaar een bericht naar buiten dat het opheffen van product- en bedrijfsschappen een lastenverlichting oplevert van 220 miljoen euro.

Dat is het bedrag dat al bij aankondiging van de maatregel steeds wordt genoemd, maar het ministerie vergeet daarbij te melden wat voor extra kosten telers voor de kiezen krijgen door de maatregelen en de kosten om taken elders onder te brengen.

Volgens de Nederlandse Fruittelersorganisatie NFO is de voorgeschotelde lastenverlichting een 'dode mus.' Voorzitter Johan van Haarlem: "Maar er over praten is verspilde moeite. Er is geluisterd naar tegenstanders van de schappen en de botte bijl is gehanteerd. We hebben als telers straks vragen die niet meer door het PT kunnen worden beantwoord, maar op een andere manier. De telers zien op hun verlies- en winstrekening straks een post wegvallen, maar via een andere weg komen er kosten bij."

Vrijwel alle verplichte heffingen die ondernemers moeten betalen aan de product- en bedrijfschappen (PBO) verdwijnen per 1 januari 2014. Daartegenover echter staat dat het verdwijnen van het PT de totale tuinbouw naar verwachting alleen al maximaal 13,1 miljoen euro aan reorganisatiekosten kost over de laatste twee jaar. Samen met de waardedaling bij plotseling verkoop van het PT-gebouw en opdoeken van het GroentenFruitBureau  kost het opdoeken van het PT zeker 19 miljoen euro.

Vanaf 1 januari zullen taken overgenomen worden door vooral het ministerie, door LTO Glaskracht Nederland en FrugiVenta. Zij brengen daarvoor ook kosten in rekening aan telers, waardoor de lastenverlichting lager uit zal vallen. De nieuwe structuur is daarnaast niet collectief afgetimmerd, zoals het PT, waardoor het risico op 'free riders' en daaropvolgende discussies bij branche-organisaties zal toenemen.

Of registreer je om te kunnen reageren.