Home

Nieuws

Scherpere indieningseisen SDE+

De indieningseisen voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, SDE+ worden verscherpt. Vanaf 2014 moeten aanvragen voor de regeling meer informatie verstrekken over onder meer de financiering van het project.

Projecten die in de toekomst in aanmerking komen voor de SDE+-regeling, komen tegelijkertijd niet meer in aanmerking voor de Energie Investeringsaftrek (EIA). Dat schrijft minister Henk Kamp van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De SDE+-regeling gaat op 1 april 2014 open voor een vergoeding van 7 cent per kilowattuur (kWh), 48,3 cent per vierkante meter of €19,3 per gigajoule (GJ). In latere openstellingen in het jaar wordt de vergoeding hoger. Het maximale basisbedrag is 15 cent per kWh voor duurzame elektriciteit, € 1,035 per normaal kubieke gas (Nm3) voor groen gas en € 41,70 per GJ voor duurzame warmte. Doelstelling is dat er zoveel mogelijk duurzame energie wordt ontwikkeld voor zo laag mogelijke kosten voor de overheid. In totaal is 3,5 miljard euro beschikbaar voor ontwikkeling van duurzame energie.

Biomassa installaties die eerder subsidie hebben gekregen uit eerdere subsidieregelingen en die aan het einde van hun subsidieperiode zijn gekomen, komen in de SDE+ in aanmerking voor verlengde levensduur. In voorgaande regelingen kon 1,5 jaar voor het aflopen van de MEP  subsidie worden aangevraagd voor

verlengde levensduur. Deze termijn wordt na overleg met de sector verlengd naar drie jaar voor thermische conversie van biomassa, allesvergisting en mestcovergisting.
De SDE+-regeling moet bijdragen aan het behalen van de doelstelling van 16 procent duurzame energie in 2020.
In 2013 zijn tot nu toe 638 aanvragen voor SDE+ ingediend, met een totaal budget van 3,4 miljard euro. Er is voor 2,3 miljard euro aan projecten goedgekeurd.

Of registreer je om te kunnen reageren.