Home

Nieuws

GlobalGap gaat ook eerlijke arbeid eisen

De nationale werkgroep GlobalGap bereidt een Nederlandse arbeidsmodule voor met een set van eisen. Dat wordt een nieuw en zwaarder instrument om schijnconstructies rond arbeid aan te pakken.

Verschillende leden van de nationale werkgroep GlobalGap in Nederland bevestigen dat er binnenkort daarover een bijeenkomst wordt belegd om concepten te bespreken. “Dat is in potentie een sterker instrument om zaken af te dwingen dan de naleving van de cao. Voor  telers is GlobalGap wel heel concreet”, zegt beleidsmedewerker Arend Hekman van LTO Noord Glaskracht.

Dat betekent dat bedrijven hierop worden onderzocht door inspecteurs. Hoe die GlobalGap-normen eruit zien, is nog niet bekend. Wel lijkt het te draaien om de eis van gecertificeerde uitzendbureaus, met het NEN-certificaat, waar recent discussie over ontstond.

In de glastuinbouw zijn schijnconstructies aangetoond, waarbij het minimumloon wordt ontdoken door waarschijnlijk gecertificeerde bureaus. Minister Asscher van Sociale Zaken kondigde maandag in een brief aan dat hij met sociale partners aan tafel wil om verdere maatregelen tegen schijnconstructies op te stellen. Daarvoor wil hij met sociale partners gegevens uitwisselen. LTO Noord Glaskracht is blij met de aandacht die er is voor de nieuwe schijnconstructies. Het lijkt daarbij te gaan om buitenlandse uitzendbureaus met een officiële NEN-certificering, maar deze partijen lijken ‘een loopje te nemen met de regeling’, stelt Hekman. Er ligt jurisprudentie dat de constructie met een onbelaste onkostenvergoeding in Nederland niet is toegestaan, stelt hij. Telers moeten waakzaam zijn. Hekman:  “Bij tarieven van minder dan 14 euro per uur moet een teler heel goed naar de calculatie kijken.”

Bij het meldpunt malafide uitzendbureaus is recent een aantal klachten ingediend tegen bedrijven die de genoemde constructie toepassen. “Het zal interessant zijn hoe de NEN-certificeerder Stichting Normering Arbeid dit aanpakt. De verplichting om met NEN-certificaten te werken is net opgenomen in de cao. Als dat niet voldoende werkt, moeten we daar naar kijken.”

Of registreer je om te kunnen reageren.