Home

Nieuws laatste update:14 nov 2012

‘Teler niet voor sociaal plan PT laten bloeden’

Telers moeten niet alleen opdraaien voor het afbouwen van het Productschap Tuinbouw. Volgens vice-voorzitter Bart Bruggeman (CNV) van het PT hebben productschappen gezamenlijk de overheid opgeroepen zelf ook verantwoording te nemen, nu het kabinet voor afschaffing kiest.

“Ik heb veel begrip voor de heffingsbetalers van het PT die met de heffingen het sociaal plan voor personeel van het PT moet opbrengen, ook als je het als bedrijf zelf niet makkelijk hebt.” Bruggeman zei dat dinsdag in de bestuursvergadering van het PT waarin is afgesproken activiteiten zorgvuldig af te bouwen. Veel zaken zijn echter nog onduidelijk.

Voorzitter Agnes van Ardenne benadrukt dat – vanwege het opheffen van de schappen -  gestreefd wordt naar een zo laag mogelijke heffing voor telers in 2013. Dat zal ondermeer afhangen van de hoogte van kosten van het sociaal plan (zeker enkele miljoenen euro’s) en het mogelijk wegstrepen van projecten of programma’s of overnemen van taken door het ministerie. Daarover moet het schap in overleg met het ministerie.

De komende weken en maanden zullen dragende organisaties goed afstemmen waarvoor ze nog geld willen uitgeven in 2013. Dat is in ieder geval niet voor de arbeidsmarktcampagne It’s Alive. Dat plan sneuvelde definitief dinsdag. Wel steun is er voor het voortzetten van sectorstatistieken, onder voorwaarde dat het straks privaat wordt overgenomen. Handelskoepel Frugi Venta gaf aan die taak te willen overnemen op termijn. Ook crisispreventie is zo’n taak waarvoor steun is bij teelt en handel.

LTO Noord Glaskracht wil ook taken overnemen van het schap,  Frugi Venta heeft die plannen al langer. Concreet zijn die plannen van LTO niet. Glaskracht-directeur Dick Hylkema. “Veel werk dat hier in huis gedaan wordt, is heel belangrijk. We gaan dat proberen voort te zetten. Dat moet het personeel van het PT in ieder geval weten.”

Of registreer je om te kunnen reageren.