Home

Nieuws

Onderzoek groente op ESBL- bacterie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verzamelt door het hele land groentenmonsters bij vollegrondsgroentetelers en supermarkten. Daarmee wil het RIVM onderzoeken welke rol groenten spelen bij de overdracht van antibiotica resistente bacteriën op mensen.

Groenten en fruit spelen waarschijnlijk een belangrijkere rol spelen in de overdracht van pathogenen en antibiotica resistente bacteriën naar mensen dan voorheen werd gedacht. Het RIVM kijkt daarbij ook hoe vaak antibioticaresistente bacteriën (zoals ESBL-producerende bacteriën) voorkomen op groenten. Het gevaar van deze bacteriën is dat ze bij mensen de werking van antibiotica kunnen verminderen. Met name in de vleesindustrie is veel aandacht voor dit probleem, zoals ESBL bacteriën in kippen , maar via de mest is die aandacht er ook voor groente.

De wijze waarop groenten en fruit wordt gekweekt lijkt een rol te spelen bij de overdracht van antibioticaresistente bacteriën. Het percentage antibioticaresistente stammen in producten gekweekt ‘in’ en ‘op’ de grond is significant hoger dan bij producten gekweekt ‘boven’ de grond, bleek uit onderzoek.

In een Nederlandse studie uit 2011 bleek 6 procent van de onderzochte monsters afkomstig van 15 verschillende groenten ESBL-producerende bacteriën te bevatten, maar die stammen werden weer niet bij mensen gevonden. Dat onderzoek is niet uitgevoerd door het RIVM, maar RIVM deed een literatuurstudie naar de risico’s. Onderzoeker Henk Aarts: “Er zijn studies bekend waarin de zes procent wordt genoemd voor groente, maar bij kip is dat veel hoger. We willen eigenlijk kijken naar de relatie tussen het milieu en groente. Welke overeenkomst is er tussen de vondst van deze bacteriën in de grond en het oppervlakte water, in de groenten en bij mensen. Dan kun je concluderen hoe die transmissie verloopt en welke rol groenten speelt.” Over een jaar verwacht het RIVM klaar te zijn met de analyse van de monsters.

Of registreer je om te kunnen reageren.