weblog

‘Vertrouwt u mij nog wel?’

Volgens alle peilingen zitten we in een vertrouwenscrisis.

Iets of iemand vertrouwen schijnt ons steeds moeilijker af te gaan. Via onze oudste verwante talen, zoals het Sanskriet, het Grieks en het Latijn kunnen we het Nederlandse woordje ‘trouw’ en de Engelse woordjes ‘trust’ en ‘true’ terugvoeren naar de betekenis ‘dat wat vaststaat’ of ‘dat wat waarheidsgetrouw is’. Maar wat staat nog vast? Wat is waar?

Volgens alle peilingen, over de diverse crises die ons dreigen te overspoelen, zitten we vooral in een vertrouwenscrisis. We hebben geen vertrouwen in de politiek en de overheid, niet in de (klimaat- of medische) wetenschap, niet in de media. Vertrouwen hebben we zelfs nog nauwelijks in de medemens die voor ons staat in de rij voor de kassa van de supermarkt.

Vertrouwensindex

Toch hebben de Nederlandse tuinders gelukkig nog wél vertrouwen: in het eigen bedrijf. Dat althans lijkt naar voren te komen uit de driemaandelijkse Agro Vertrouwensindex. De ondervraagde agrarisch ondernemers zien het weliswaar ietsje minder rooskleurig in dan een kwartaal geleden. En de boeren waren al een tijdje wat somber. Maar de tuinders, zowel in de bedekte als in de open teelten zitten nog aan de zonnige kant van de barometer.

Vooral de opengrondstuinbouw staat de laatste paar jaar steevast hoog in de lijst van agrarische deelsectoren met het meeste vertrouwen in het eigen bedrijf en de toekomst daarvan. Dat zal sommige fruittelers of vollegrondsgroentetelers misschien verbazen. Maar er zijn nu eenmaal altijd teelten waar het wat beter gaat. Ook de collega’s in de bloembollen en de boomkwekerij vallen in deze categorie.

Gasprijs

Met de glastuinbouw ging het qua vertrouwen in eigen kracht ook prima, de laatste paar jaar. Daar kwam het afgelopen kwartaal wel een steile dip in, voornamelijk ingegeven door de ‘gascrisis’. Misschien dat met de weer ietsje gedaalde gasprijs het vertrouwen weer wat omhoog kan. Maar sowieso is het nog maar helemaal de vraag of u heel die vertrouwensindex wel vertrouwt. Want behalve het betrouwbare bedrijf Flynth, zit daar ook LNV en WUR achter. Politiek, overheid en wetenschap. Heeft u daar nog vertrouwen in?

Of registreer je om te kunnen reageren.