weblog

‘Vergoeding aardbevingsschade fiscaal afgeroomd’

De omvang van de aardbevingsschade wordt zo langzamerhand duidelijk. Deze is groot, heel groot. Het gaat vaak om forse bedragen. Veel boeren en andere ondernemers in vooral Groningen hebben schade. Het is de bedoeling dat alle schade wordt vergoed en hopelijk gebeurt dat ook.

Schadeloosstellingen voor ondernemers worden vaak in de winst betrokken. Als er een vergoeding voor een stal of ander bedrijfsgebouw wordt gegeven, is het logisch dat deze in de winst valt. Want de gebouwen staan op de balans en de kosten van deze gebouwen komen ten laste van de winst. Ook minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat is deze mening toegedaan, afgaande op zijn antwoorden op Kamervragen.

Vergoeding inkomensderving belast

Zo is een vergoeding voor inkomensderving omdat als gevolg van herstelwerkzaamheden de ondernemer een paar dagen de onderneming heeft moeten sluiten, belast. Deze vergoeding is een directe compensatie voor de anders genoten winst. Verder is ook een vergoeding ontvangen voor fysieke schade door bodembeweging aan een bedrijfspand belast in de winstsfeer. De ontvangen vergoeding behoort dan tot het ondernemingsvermogen van de ondernemer.

Veel boeren en andere ondernemers in vooral Groningen hebben aardbevingsschade. - Foto: Mark Pasveer
Veel boeren en andere ondernemers in vooral Groningen hebben aardbevingsschade. - Foto: Mark Pasveer

Geen fiscale schade

Tegenover het belasten van deze vergoeding staat gelukkig ook de aftrek van de kosten die de ondernemer maakt om de schade te herstellen. Hierdoor ontstaat er in beginsel geen fiscale schade. De schadevergoeding valt in veel gevallen weg tegenover de extra kosten. En als dat niet het geval is, kan de herinvesteringsreserve (HIR) worden toegepast op de ontvangen schadevergoeding. Door het toepassen van de HIR wordt directe belastingheffing voorkomen.

Ieder bedrijf is anders, heeft andere gebouwen, een andere bedrijfsvoering, andere toekomstplannen, etc

Ieder bedrijf is anders

In het kader van publieksvoorlichting is op de website van de Belastingdienst een publicatie opgenomen over de fiscale behandeling van de compensatieregelingen van zowel particulieren als ondernemers. Deze publicatie geeft best een aardig inzicht in hoe de schadevergoedingen fiscaal behandeld worden. Maar de Belastingdienst is natuurlijk geen belastingadviseur. Ieder bedrijf is anders, heeft andere gebouwen, een andere bedrijfsvoering, andere toekomstplannen, etc. De belastingheffing over de schadevergoedingen zal dan ook van geval tot geval verschillen.

Regeren is vooruitzien

Regeren is vooruitzien. Dit geldt zeer zeker ook bij belastingen. Door een goede fiscale planning kan er vaak fors geld bespaard worden. Daarom is het voor iedere ondernemer aan te raden om – naast alle andere aspecten van de schaderegeling – ook zeer goed de fiscale aspecten te bekijken en daarop de bedrijfsvoering eventueel aan te passen. Dat kan de fiscale afroming fors beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.