commentaar

2 reacties

‘Uitspraak gentechniek klap in gezicht teler’

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg deelt de Nederlandse teler een klap uit. De klap is nu nog niet voelbaar, maar gaat in de toekomst onherroepelijk pijn doen.

De Europese rechter oordeelt dat de nieuwste, verfijnde veredelingstechnieken ook een vorm van genetische modificatie zijn. Het betekent dat deze technieken onder het strenge regime uit 2001 vallen. Toen werd paal en perk gesteld aan gesleutel met soortvreemde eigenschappen in planten.

In de nieuwe technieken wordt via gentechnologie heel specifiek een eigenschap aangebracht afkomstig uit eenzelfde soort. Iets wat in de klassieke veredeling eigenlijk al decennia gebeurt, alleen nu gerichter én veel sneller.

Experimenteren met Crispr-Cas

Veel bedrijven experimenteren al volop met deze nieuwe vormen van mutagenese, zoals Crispr-Cas. De veredelaars ontwikkelen planten die minder vatbaar zijn voor ziektes. De tuinder hoeft daardoor minder middelen te gebruiken. Ook kunnen planten minder vatbaar voor droogte of verzilting zijn.

Niet overtuigd dat slechts één eigenschap verandert

Het Europees Hof vertrouwt de nieuwe techniek echter niet. De rechters zijn niet overtuigd dat slechts één specifieke eigenschap verandert en eisen dezelfde rigide toetsing als van transgene rassen.

Het is een streep door de initiatieven van de kleinere veredelaars. Het risico bestaat bovendien dat de ontwikkeling van deze technologie verkast naar de VS, Azië en Zuid-Amerika. Aardappelveredelaar HZPC kondigt die stap al aan. Europa loopt nu richting toekomst een forse achterstand op. Ontwikkeling van nieuwe rassen vergt veel meer tijd.

Geen beroep mogelijk

Op de uitspraak is geen beroep mogelijk. Het tij is alleen te keren met aanpassing van de regels. Die route is bezaaid met stenen en valkuilen. De EU-lidstaten zijn onderling sterk verdeeld. De anti-lobby is krachtig. Ook dit is een lange weg.

Misschien dat het vooradvies van advocaat-generaal Michal Bobek, eerder dit jaar, een richting biedt: laat de lidstaten het zelf uitzoeken. Minister Carola Schouten zou zich daarvoor in Brussel sterk kunnen maken.

Lees ook: ‘Rem op gentechnieken prima voor teler’ en geef uw mening in de poll onderaan deze blog

Laatste reacties

  • P Verschuren

    De gevolgen van het gebruik van gentechnieken op het maatschappelijk draagvlak voor de sector zullen zwaar negatief zijn en moet je niet onderschatten. Dat zou pas echt pijn doen.

  • P. Appelman

    Het is wederom de kop in het zand steken van onwetenden die hun hoofd laten hangen naar de milieugroeperingen die met valse onwaarheden de publieke opinie manipuleren. Traditionele en klassieke veredeling is in essentie gevaarlijker dan deze nieuwe technieken omdat bij deze methodes de kans dan onwenselijke eigenschappen van planten worden mee overgenomen zeer groot is. Hierdoor wordt het inbouwen van gewenste eigenschappen vertraagd en gaan ongewenste eigenschappen wel mee over in een kruising.
    We weigeren hier tevens te discusieren over waar het werklijk om gaat namelijk de etische kwestie. Voer deze discussie grondig, zorg voor internationale regelgeving en sta open voor de positieve mogelijkheden die deze nieuwe technieken ons bieden. We waren, en misschien zijn, een vooruitstrevende natie waar we nooit bang waren voor nieuwe ontwikkelingen maar andere werelddelen zijn nu de lachende derde want zij zien deze nieuwe technologien graag komen en ontvangen ze met open armen.

    Piet Appelman

Of registreer je om te kunnen reageren.