commentaar

‘Uitdaging LTO zit in respect voor tegengeluid’

Sectoren hebben het binnen LTO Nederland voortaan voor het zeggen.

LTO Nederland wil meer activisme. Nee, geen trekkers op straat, of boze boeren op het Binnenhof. Fysieke protestacties zijn niet meer van deze tijd. Aandacht en steun gaan anno 2018 via Twitter, Facebook of Instagram. Het ultieme gelijk wordt desnoods bevochten in de rechtszaal.

Deze ‘acties’ dienen het lobbywerk van de nieuw opgetuigde LTO-organisatie. De bestuurders moeten op het juiste moment, op de juiste plaats, bij de juiste personen de juiste argumenten aandragen. Het is niet altijd zichtbaar, maar – zo houdt voorzitter Marc Calon vol – in de kabinetsformatie is vrijwel alle LTO-inbreng gehonoreerd.

LTO Nederland voert het woord

Calon is nu een jaar in functie. Hij presenteerde in november zijn vernieuwde organisatie. Landelijke vakgroepen bepalen het beleid binnen hun sector. Koepel LTO Nederland voert het woord als het Europees, internationaal en sociaal-economisch beleid aangaat.

‘Boeren en tuinders moeten zich herkennen in het beleid, uitgezet door hun leiders

De ooit zo machtige regionale bonden zijn tot een soort Raad van Advies teruggebracht. Ja, in de regio spelen zij nog een rol, en zij innen contributie. Maar daarmee houdt het toch op. Calon wil ook nog geen fusie. De regionale bonden LTO Noord, ZLTO en LLTB zorgen voor binding met de basis voor, emotie. ‘Den Haag’ is vaak te ver weg.

Belangen tussen sectoren verschillen

De nieuwe structuur is logischer, moderner. De vraag is hoe deze in de praktijk werkt. Nederland telt nog 50.000 boeren en tuinders. 50.000 individuele ondernemers. Hoe hou je al deze kikkers in de kruiwagen? De belangen tussen, maar ook binnen sectoren, verschillen. Er is altijd een spanningsveld. Andere partijen, zoals vakbonden, zullen hier fijntjes op inspelen.

Ruimte voor onvrede moet blijven

De uitdaging zit in respect voor het tegengeluid. Boeren en tuinders moeten zich herkennen in het beleid, uitgezet door hun leiders. De discussie mag levendig zijn. Er moet ruimte blijven voor onvrede, zeker ook publiekelijk. Achterkamertjes en gesloten deuren zijn funest voor draagvlak.

Een extra uitdaging ligt hier als LTO gezamenlijk optrekt met brancheorganisaties, bedrijven of banken. Jazeker, een uiterlijk verenigde sector creëert macht, maar het individu moet zich er wel in herkennen.

Of registreer je om te kunnen reageren.