hoogspanningsmasten-windmolens-kassen-web32-DIJ199274-4

Alles over energie

Terug naar dossier

Geen paniek op energiemarkten

Ondanks de rem op het Groningse gas blijven de gasprijzen vlak. Olie en elektriciteit geven een wisselend beeld.

De prijzen van gas voor de korte en de lange termijn zijn deze week redelijk vlak geweest. Dit heeft voornamelijk te maken met de vlakke weersomstandigheden en de prijsstabilisatie van andere brandstoffen.

Buitenlands gas

Het probleem met het gas in Groningen lijkt gemakkelijker op te lossen dan algemeen werd verwacht. De export van gas naar het buitenland is namelijk minder noodzakelijk voor het buitenland dan eerder aangenomen. Een Duits energiebedrijf heeft op eigen initiatief aangegeven 1,7 miljard kuub minder nodig te hebben, en zo kunnen België en Frankrijk wellicht ook met 4 miljard kuub minder uit de voeten. Verder kunnen in Nederland de vijf grootste fabrieken en twee centrales die samen 2,2 miljard kubieke meter Gronings gas verbruiken vrij gemakkelijk omschakelen naar buitenlands gas. En als de stikstoffabrieken de bedrijfstijd van 75% naar 100% verhogen, kan de vraag naar gas uit Groningen jaarlijks met maximaal 3 miljard kuub omlaag. Al met al hebben we dan vrij eenvoudig een besparing van circa 10 miljard kuub en halen we hiermee de doelstelling van Staatstoezicht op de mijnen (SodM).

Oliewinning in de VS. De olieprijs ging deze week omlaag en weer (even?) omhoog. - Foto: ANP
Oliewinning in de VS. De olieprijs ging deze week omlaag en weer (even?) omhoog. - Foto: ANP

Wisselend beeld elektriciteit

De langetermijnprijzen waren niet geheel stabiel de afgelopen week. De prijzen golfden enigszins heen en weer door de ontwikkeling van de steenkoolprijs. De steenkoolprijs had allereerst te maken met een daling. Door deze daling groeide de vraag en hierdoor steeg de prijs later in de week.

De kortetermijnprijzen waren de afgelopen week op een lager niveau dan de week daarvoor. De lage prijzen waren mogelijk doordat er sprake was van flink wat duurzame productie in de vorm van zon en wind. Ook vielen de temperaturen niet heel laag uit in vergelijking met de week hiervoor.

Europa heeft in 2017 meer elektriciteit gehaald uit zon, wind en biomassa dan uit kolen. Dat blijkt uit een analyse van Sandbag en Agora Energiewende. Hernieuwbare bronnen voeden inmiddels ruim 30% van de Europese elektriciteitsproductie. Voor het derde achtereenvolgende jaar groeide de Europese energieconsumptie, met 0,7% in 2017. Daardoor groeide ook het absolute gebruik van fossiele brandstoffen, en blijft de CO2-uitstoot van de energiesector naar verwachting opnieuw 1019 miljoen ton.

Olie omlaag en weer omhoog

Evenals de week ervoor was de olieprijs aan het begin van deze week weer dalende. Halverwege de week veranderde dit en ging de koers iets omhoog en kwam de prijs van een vat WTI (West Texas Intermediate) weer boven de $ 60-grens te liggen. Wellicht een gevolg van het herstel van de aandelenmarkt, want de olievoorraden in de Verenigde Staten bleken halverwege de week ook gegroeid.

Kanttekening hierbij was dat de voorspelde omvang van de voorraden hoger lag dan de daadwerkelijke voorraden, hetgeen waarschijnlijk resulteerde in een licht stijgende olieprijs.

Volgens het International Energy Agency lijkt de stijging van korte duur. Het agentschap stelt dat de huidige stijging van de productie (met name door de verhoogde productie van de Verenigde Staten) de wereldwijde stijgende vraag zal overtreffen en hierdoor kunnen de prijzen verder onder druk komen te staan.

Of registreer je om te kunnen reageren.