Home

Achtergrond

Gemiddelde grondprijs laat in 2021 geen rimpeling zien

De gemiddelde grondprijs kabbelt een beetje voort de laatste maanden. Toch beweegt de markt. Grasland wordt duurder, bouwland maakt een pas op de plaats.

Je kunt er een waterpas op leggen. Zo vlak loopt de gemiddelde prijsontwikkeling van agrarische grond begin dit jaar. Daarmee is voorlopig even een eind gekomen aan een periode van anderhalf jaar waarin de prijzen maandelijks flink schommelden.

Het is relatieve rust, want als je wat verder kijkt, zijn er wel de nodige bewegingen. De prijsvorming bij grasland is bijvoorbeeld eerder vals plat. Elke maand komt er een klein beetje bovenop de gemiddelde prijs voor grasland, zo valt op te maken uit cijfers van het Kadaster. Bij bouwland loopt de prijs allerminst vlak. Rond de jaarwisseling werd volgens Kadaster-gegevens zo rond€ 75.000 per hectare betaald. In april zakte deze prijs naar zo’n € 70.000 per hectare. Dat maakt toch een behoorlijk verschil.

Ondanks de prijsdaling bij bouwland moet echter worden vastgesteld dat de prijzen voor agrarische grond nog steeds stijgen. Zo ligt de prijs voor grasland in Nederland al vijf maanden boven € 60.000 per hectare. En dat is nog niet eerder voorgekomen. Het is nog maar zo’n vijf jaar geleden dat voor grasland de grens van € 50.000 werd gepasseerd.

Lees verder onder de grafiek.

Prijssprong grasland

Over het eerste kwartaal van dit jaar komt de gemiddelde prijs van grasland uit op bijna € 63.000 per hectare. Een jaar geleden werd in dezelfde periode € 59.000 betaald voor dezelfde oppervlakte. Daaruit valt op te maken dat grasland wat prijzen betreft afgelopen jaar een beste sprong heeft gemaakt.

Als je de eerste kwartalen van de afgelopen jaren zo op een rij zet, valt dat des te meer op. Meestal zie je een prijsverhoging van € 1.000 tot € 2.000 op jaarbasis. Dus nu er ineens een gat is overbrugd van € 4.000 in een jaar tijd, dan is dat opvallend veel. Het is al wel een keer eerder gebeurd. In het kwartaal voorafgaande aan de afschaffing van de melkquotering schoot de prijs voor grasland ineens met € 6.000 omhoog ten opzichte van een jaar eerder.

De relatief grote stap die in de aankoop van grasland is gezet in het afgelopen jaar, heeft er ook toe geleid dat het prijsverschil met maisland een stuk kleiner is geworden. Vanaf winter 2019 tot herfst 2020 bracht maisland gemiddeld zo’n € 8.000 per hectare meer op dan gras. Inmiddels is dit gat verkleind naar zo’n € 3.500 per hectare.

Grondprijs bouwland

Bouwland dan. Afgelopen winter werd voor deze grond zo’n € 75.000 per hectare betaald. In maart begon het prijspeil al wat te zakken en vorige maand werd de prijs nog iets verder teruggeschroefd. Daarmee is zo’n € 5.000 van de prijs afgegaan. Maar in de afgelopen zes maanden werd steevast meer dan € 70.000 per hectare betaald. En dat is nog niet eerder gebeurd.

De gemiddelde maandprijs die door het Kadaster wordt berekend, is in het verleden voor bouwland wel eens boven de € 80.000 of zelfs € 90.000 per hectare gekomen, maar nog niet eerder bleef de prijs zes maanden aan een stuk boven € 70.000. Als je dan een trendlijn over de maandelijks berekende prijzen legt, dan is evident dat de prijzen in de afgelopen tien jaar flink zijn gestegen.

Met name tussen 2012 en oktober 2019 zijn de prijzen van bouwland gestegen. In deze periode steeg de prijs van deze grond met meer dan € 20.000 per hectare, zo blijkt uit de gegevens van het Kadaster. Vorig jaar zwakten de prijzen wat af, maar eind 2020 werden voor bouwland weer vergelijkbare prijzen als eind 2019 betaald. Dat prijsniveau zette ook door in het eerste kwartaal van dit jaar.

Lees verder onder de kaart.

Gemiddelde grondprijs laat in 2021 geen rimpeling zien

Gewogen gemiddelde grondprijs per hectare in de periode van 1 november 2020 tot en met 30 april 2021.

Geen rem op hogere prijzen

Regionaal gezien springen met name de prijzen in het Westen en het Zuiden in het oog. In het Zuiden worden traditioneel de hoogste prijzen betaald. Daar lijkt vooralsnog geen rem op te zitten. In de eerste drie maanden van dit jaar steeg de gemiddelde kwartaalprijs in het Zuiden voor het eerst boven € 75.000 per hectare. Daarmee wordt voor deze grond zo’n € 10.000 per hectare meer betaald dan zo’n vijf jaar geleden.

Ook in het Westen werd afgelopen kwartaal een mijlpaal bereikt. Daar steeg de gemiddelde prijs boven € 70.000 per hectare. Dat was nog niet eerder het geval geweest. Daarbij moet wel worden opgemerkt dat de kwartaalprijzen in het Westen nogal sterke schommelingen laten zien. Afgelopen jaar werd een gemiddelde prijs voor West-Nederland berekend van € 63.700 per hectare. Aan het begin en aan het eind van het jaar werd grond verhandeld voor gemiddeld iets meer dan € 68.000 per hectare, terwijl de grondprijs in het tweede en derde kwartaal op zo’n € 58.000 per hectare bleef steken.

Of registreer je om te kunnen reageren.