Home

Achtergrond 1 reactie

‘Gentech is verre van duurzaam’

Gentech is duurzaam volgens Monsanto. Volgens Bertus Buizer is GMO juist het tegenovergestelde van duurzaam. GMO maakt boeren afhankelijk van leveranciers.

Boerderij bezocht eind april op uitnodiging van de USDA- het Amerikaanse ministerie van landbouw- diverse biotechbedrijven, onderzoeksinstituten en maatschappelijke organisaties in de Verenigde Staten voor een studiereis over genetische modificatie (GMO). GMO is duurzaam, propageren biotechbedrijven als Monsanto en Syngenta. Volgens cijfers van de USDA leidde gebruik van gentech-zaad tot 90% reductie van herbicidegebruik en tot 66% minder insecticidegebruik. Bertus Buizer van Buizer Advies is het hier volstrekt mee oneens.

De cijfers van de USDA spreken toch voor zich?

“Multinational Monsanto is een machtig bedrijf en heeft zoals bekend relaties bij de USDA. Monsanto heeft dus invloed op die cijfers. Ik zoek zelf steeds naar betrouwbaar onafhankelijk onderzoek. Professor Charles Benbrook van de Washington State University heeft in het rapport ’Impacts of genetically engineered crops on pesticide use in the U.S.-- the first sixteen years’ aangetoond dat sinds de invoering van GMO in 1996 tot en met 2011 het middelengebruik in de VS met 183 miljoen kilo is toegenomen.”

GMO-gewassen en glyfosaat maken niet-kerende grondbewerking toch ook eenvoudiger?

“GMO bevordert monocultuur. Dat is slecht voor de bodem en de diversiteit. Daarbij, Roundup (glyfosaat in combinatie met hulpstoffen) is ook schadelijk voor de bodem. Komt bij dat door glyfosaatresistentie de vrijwel onbeheersbare superonkruiden ontstaan.”

Bertus Buizer: "Als GMO de norm wordt, worden boeren afhankelijk van de patenthouders. Uiteindelijk betaalt de boer het gelag." - Foto: Buizer Advies
Bertus Buizer: "Als GMO de norm wordt, worden boeren afhankelijk van de patenthouders. Uiteindelijk betaalt de boer het gelag." - Foto: Buizer Advies

En alternatieve technieken als Crispr Cas, waarbij geen gebruik wordt gemaakt van vreemd DNA?

“Cisgenese en Crispr Cas zijn ook een vorm van GMO. Als GMO de norm wordt, worden boeren afhankelijk van de patenthouders van deze technieken. Uiteindelijk betaalt de boer het gelag. Verzameling en vermeerdering door boeren wereldwijd van zaden die zich lokaal hebben bewezen, worden om zeep geholpen.

Ik ben niet tegen markertechnieken, waarmee in het laboratorium snel de juiste resistenties in het DNA kunnen worden gevonden. Vervolgens kan je deze exemplaren op de klassieke manier kruisen. Dat scheelt al jaren.”

Biotech-bedrijven zeggen dat GMO kan helpen bij het voeden van de 9 miljard mensen die in 2050 op aarde zijn.

“Dat is een drogreden. Door slim om te gaan met de beschikbare landbouwgrond kan dat ook. Een groot deel van de GMO-mais wordt niet gebruikt als voedsel maar gaat in de ethanol. Ook worden in het westen jaarlijks miljoenen hectares suikerbieten verbouwd op de betere gronden, terwijl suikerriet-productie elders in de wereld vele malen efficiënter is en minder eisen stelt aan de bodem. Al deze hectares landbouwgrond kunnen vrijgemaakt worden voor duurzame productie van hoogwaardig zaaizaad, poot- en plantgoed, gezonde humane voeding en eiwitrijke veevoeders, zonder GMO.

Nederland laat nu veel uitdagingen liggen in de wereldwijde problematiek van klimaatverandering, klimaatvluchtelingen, verdwijning van soorten in de biodiversiteit en in toenemende voeding-gerelateerde ziekten. Laat Wageningen UR hier eens verdienmodellen voor maken.”

Eén reactie

  • P Verschuren

    Bravo!!! Ik had het zelf niet beter kunnen zeggen. GMO toestaan is de voedselketen overleveren aan multinationals. Het is temeer een drogreden omdat we nu al derving hebben in de voedselketen van 30 tot 50 %. Los dat op en er is voedsel genoeg.

Of registreer je om te kunnen reageren.