Home

Achtergrond

Naktuinbouw wijst klachten over uitgangsmateriaal toe

In 2015 heeft Naktuinbouw vier klachten over uitgangsmateriaal toegewezen aan de betreffende teler. Van tien klachten oordeelde Naktuinbouw dat die ongegrond waren.

Naktuinbouw oordeelde dat verkurking in komkommergewas een gegronde klacht was over het uitgangsmateriaal. Ook bleken bij een gewas paprika de verkeerde onderstammen gebruikt, zo is af te leiden uit het klachtenoverzicht groentegewassen in 2015.

Een raszuiverheidsonderzoek bij komkommer leidde niet tot een bevestiging van de klacht van de teler. Ook bij twee klachten over Xanthomonas in witte kool bleek de besmetting niet te herleiden tot het uitgangsmateriaal. Een klacht van Xanthomonas in spruiten werd ingetrokken.

Verder bleek een virusaantasting in aardbei in juni 2015 niet tot het uitgangsmateriaal te herleiden. Twee klachten van uitval leidden niet tot een uitspraak.

Of registreer je om te kunnen reageren.