weblog

‘Toe naar gasrekening van 8 ton’

Het gemiddelde glasgroentebedrijf was in 2021 € 792.000 kwijt aan energie. En misschien wel meer, want de eindsprint die de gasprijs nu maakt was nog niet meegeteld.

Wageningen Economic Research had dit najaar extra aandacht voor de energiekosten bij het berekenen van de inkomenscijfers van de glastuinbouw. Die cijfers bleken op 20 december toch weer beter dan in 2020 en in 2019. Weliswaar gingen alle kosten omhoog en de energiekosten nog het hardst, maar ook de gemiddelde opbrengst per bedrijf steeg. Die energiekosten van bijna 8 ton per bedrijf in 2021 (in 2020 was dat nog € 519.300), werden voor een deel goedgemaakt door de ook gestegen energieopbrengst (dit jaar € 409.000 per glasgroentebedrijf, vorig jaar € 222.500).

Elke dag een nieuw gasprijsrecord

Dat de gaprijs inmiddels voor het eerstvolgende kwartaal elke dag stijgt naar een nieuw record, op 21 december tot boven de anderhalve euro per kuub, rechtvaardigt de waarschuwing van de Wageingse rekenmeesters dat bij die netto-energiekostenstijging van gemiddeld € 87.000 per bedrijf net zo makkelijk nog een plus van 10% kan komen.

Politiek kan eens ‘nee’ zeggen

Tegelijkertijd geeft het zevende jaar op rij met een inkomen per glasgroente-ondernemer van meer dan 2 ton, de politiek langzamerhand wel de nodige munitie om eens een keer ‘nee’ te zeggen als de sector weer komt vragen om steun. De vrees voor gastekorten bij een extra koude winter en de rampzalige gevolgen die dat voor veel glastuinders zou hebben, worden door die rooskleurige inkomenscijfers in een ander licht gezet. De bedrijven moeten toch genoeg vet op de botten hebben om zo’n winter door te komen?

Het rechterrijtje van de tuinbouw

Maar juist in de minstverdienende helft van de glastuinbouwbedrijven komt de lange lijst van kostenverhogingen extra hard aan. In dat ‘rechterrijtje’ bevinden zich honderden telers die de laatste jaren niet of nauwelijks hebben kunnen sparen. Het is de hoop dat als de nood aan de man komt, de politiek voorbij het grote gemiddelde naar de echte tuinder van vlees en bloed kan kijken. In de wetenschap dat niemand een vertienvoudiging van de gasprijs had kunnen voorspellen.

Of registreer je om te kunnen reageren.