‘Boemerang-effect op kelderende energiemarkten?’

De energiemarkten blijven op een laag peil en houden elkaar ook laag. Op de langere termijn kan dit echter als een boemerang werken.

Door de grote hoeveelheden LNG die vanuit de Verenigde Staten naar Europa worden verscheept, zijn de gasprijzen op de spotmarkt gedaald. Ook de weersomstandigheden spelen een rol in de spotprijs. De vraag naar energie is weggevallen door de milde temperaturen. Bovendien is de vraag voor de productie van elektra afgenomen als gevolg van de energieopwekking door zonnepanelen. De prijzen voor de lange termijn staan ook onder druk, mede doordat de olieprijs sterk onder druk staat.

De laatste weken zijn er vele scheepsladingen LNG vertrokken vanuit de Verenigde Staten. Het gaat hierbij om een volume van 1,3 miljard kuub per week. Het gas is een bijproduct van de winning van schalieolie. Indien de productie van schalieolie in gevaar komt door de sterk teruggelopen vraag naar olie en de hierdoor gedaalde olieprijzen, kan het zijn dat de productie van LNG ook in gevaar zal komen.

Sportprijs elektriciteit laag

Door de zeer lage prijzen van daggas is ook de spotprijs van elektra laag omdat er ook veel opwek is van energie van de zon en in mindere mate van de wind. Doordat de prijzen van CO2-emissierechten licht zijn gedaald en zo ook de prijs van kolen, zijn de futureprijzen ook licht gedaald. De daling voor de langetermijncontracten zijn gedaald. Daarmee lijkt er een voortzetting te zijn van de structurele daling die eerder ingezet was.

Kolencentrales dicht

Zweden was van plan om per 2022 de laatste kolencentrale te sluiten maar ze lopen voor in de planning, ze sluiten namelijk dit jaar de laatste centrale. In Oostenrijk is verleden week de laatste centrale gesloten. Frankrijk heeft het sluiten van de laatste centrale gepland in 2022, gevolgd door Portugal in 2023 en Engeland in 2024. Nederland, Griekenland, Finland en Hongarije hebben gepland om voor het einde van dit decennium de laatste centrales te sluiten. De vraag naar kolen zal hierdoor verder afnemen, zo ook de vraag naar CO2-emissierechten.

De vraag naar gas kan toenemen als back-up brandstof. Duitsland loopt ver achter in Europa, zo is men van plan om per 2038 de laatste centrale te sluiten, ook wordt er in de huidige situatie nog bruinkool gebruikt. Duitsland loopt hiermee uit de pas van andere landen hoewel ze inmiddels al voor 40% voorzien worden door zonnepanelen en nog maar voor 22% afhankelijk zijn van kolen.

Olieprijs stijgt met 8 dollar per vat ruwe olie

Na een week waarin de olieprijs op een moment negatief werd, heeft Amerika dreigende oorlogstaal geuit richting Iran. Als gevolg hiervan is de prijs gestegen met circa 8 dollar per vat ruwe olie. De acties die worden ondernomen om de prijs te laten stijgen, lijken tevergeefs. Het effect houdt maar een paar dagen aan, waarna de koers weer hard daalt.

De producenten die het hardste getroffen worden zijn wellicht de Amerikaanse schalieoliebedrijven; er zouden al diverse bedrijven failliet gegaan zijn. Afgelopen week is de Amerikaanse voorraad wederom sterk toegenomen met circa 15 miljoen vaten.

Geen onderhoud van installaties

Door de lage prijzen van olie wordt er weinig tot niets geïnvesteerd in onderhoud van installaties en nieuwe productiefaciliteiten, ook zijn er productiebedrijven die wegvallen. Hierdoor zou op termijn een boemerang effect op kunnen treden, waardoor de prijzen kunnen gaan pieken als hierdoor de vraag groter wordt dan wat producenten kunnen leveren.

Of registreer je om te kunnen reageren.