weblog

‘Hulp bij NVWA-onderzoek ToBRFV’

De NVWA is begonnen bedrijven te bezoeken voor onderzoek naar ToBRFV-besmettingen.

Een nieuwe fase is aangebroken in het gevoelige ToBRFV-dossier. De NVWA doet bedrijfsbezoeken in opdracht van de Europese Commissie om besmettingen in kaart te brengen. Dat is niet voor niks. In verschillende landen zijn signalen van besmettingen, maar geen meldingen. Telers zijn ook niet verplicht verdenkingen te melden.

Deze zomer moeten de EU-landen het onderzoek uitvoeren. Zo’n NVWA-onderzoek lijkt ook niet tegen het zere been van een groot deel van de Nederlandse sector. TuinbouwAlert, waar handel en teelt in vertegenwoordigd zijn, had zelf verzocht om een EU-breed onderzoek. Details over de steekproef van tomatenbedrijven zijn onbekend.

Openheid

Vorige week nog stelde plantviroloog bij Wageningen University & Research René van der Vlugt op AGF.nl dat het goed is als duidelijk wordt of het virus in Nederland rondwaart. Dan kunnen maatregelen genomen worden, ook al levert dat mogelijk schade op bij telers of partijen. Het was een mening op persoonlijke titel, maar gezien het standpunt van de Europese Commissie en TuinbouwAlert is dat geen hele afwijkende mening. Van der Vlugt vreest dat gevolgen van dit specifieke virus voor de lange termijn groter zijn als het niet op de juiste wijze bestreden wordt. Hij pleit voor meer transparantie.

Na dit onderzoek komen er maatregelen. De Europese Commissie heeft al gezegd dat die in de richting gaan van zaad en uitgangsmateriaal. Mogelijk hangt dat ook af van het aantal gevonden besmettingen. Als het er weinig zijn, of heel lokaal in Europa, zijn misschien ook bestrijdingsmaatregelen op teeltbedrijven voorstelbaar. Daarover heeft de Europese Commissie het in haar uitlatingen niet gehad.

Nieuwe fase

Het lijkt erop dat Duitsland met een set maatregelen het virus heeft geweerd uit besmette kassen. Dat ging met overheidsingrijpen. In Nederland was de NVWA tot voor kort niet betrokken bij ToBRFV, en dat hoefde ook niet. In Nederland is het bedrijfsleven zelf aan zet in het ToBRFV-dossier. De vraag is nu hoe het bedrijfsleven kan bijdragen nu de NVWA wel een rol heeft gekregen.

Of registreer je om te kunnen reageren.