‘Tomatenlessen van zomer 2018’

Vorig jaar hadden we te kampen met de warmste en droogste zomer sinds 1906. Niet alleen was dit toen zichtbaar op de akkerlanden, maar ook in de glastuinbouw waren problemen omtrent een tekort aan kwalitatief goed gietwater. Dit heeft in sommige gevallen geleid tot lagere producties en mindere kwaliteit.

Hoewel op langere termijn een klimaatsverandering plaatsvindt, is de verwachting dat aankomende zomer niet zo extreem zal zijn als vorig jaar. Wel heeft het ons laten inzien dat we voorbereid moeten zijn op het ergste.

Dat betekent onder andere ervoor zorgen dat voldoende uitgangswater, van goede kwaliteit, beschikbaar moet zijn. Natrium is de grootste ‘vervuiler’ in het uitgangswater. Dit is meer een uitdaging geworden sinds 100% recirculeren verplicht is geworden.

Anticipeer tijdig op bedreigingen en ga planmatig te werk

Zorg er daarom allereerst voor dat het bassin goed gevuld blijft. Eventueel aangevuld met osmose en/of bronwater. Slootwater is de allerlaatste optie, dit is een grote infectiebron met virussen, schimmels en bacteriën. Voorkom tevens algen in het bassin, die gaan ten koste van het zuurstofgehalte in het uitgangswater. Bedenk ook dat hogere watertemperaturen problemen geven in het wortelmilieu.

Wees tijdig met het aanpassen van het bemestingsschema om neusrot in de tomaat te voorkomen en om hogere natriumcijfers te accepteren. Daarbij horen ook het aanpassen van de klimaatstrategie en verdamping beperken, om de plant minder gevoelig voor hogere natriumcijfers en sterker tegen neusrot te maken.

Bovenstaande suggesties zijn vaak kortetermijnaanpassingen. Breng jouw bedreigingen in kaart, anticipeer, bepaal je strategie en ga vervolgens planmatig aan de slag. Het zal in vele gevallen een maatoplossing zijn, want in ieder bedrijf is het anders.

Of registreer je om te kunnen reageren.