Gasprijs daalt niet mee met olieprijs

Rogier Bekke en Sjors de Bruijn
Vaak stijgt de prijs van gas mee met de olieprijs. Dat is anders nu de olieprijs daalt.

De relatie tussen de olie- en gasmarkt lijkt alleen van toepassing als de prijs van olie stijgt. Nu de olieprijs al een aantal weken daalt, blijft de gasprijs toch stijgen.

Verklaringen hiervoor worden gezocht in de hoge prijs van steenkool. Gas is namelijk een concurrerende fossiele brandstof voor het opwekken van elektra met kolen. De kolenprijs is op een hoog niveau door de nog altijd grote vraag, onder meer vanuit China, en de afname van de Chinese kolenproductie.

Gasvelden leegtrekken en weer vullen

De prijs voor gas op de spotmarkt is gestegen, mogelijk doordat er verschillende elektriciteitscentrales in onderhoud zijn. Daardoor wordt gemakkelijk overgeschakeld op gas.

Ook is er extra vraag voor de vulling van de gasvelden voor het gebruik in de winter. Opmerkelijk is dat de gasvelden in de winter in korte tijd worden leeg getrokken en er vervolgens meer dan een half jaar nodig is om ze te vullen. Daardoor is de prijs van daggas nog hoger dan in de afgelopen winter.

Prijs elektriciteit opgedreven

De spotprijzen van elektra hebben na een week met lagere prijzen een lichte stijging laten zien, onder meer doordat de zon en wind het laten afweten. De langetermijnprijzen worden door sentiment van de dagmarkt opgedreven en door de lichte stijging van de kolenprijzen.

De uitval van elektriciteitscentrales is voor de kortetermijncontracten en door sentiment ook voor de langetermijncontracten ongunstig.

Er is nog geen duidelijkheid wanneer de kerncentrale in Borsele weer in gebruik wordt genomen. Het wachten is op een onderdeel waarmee de hoofdkoelmiddelpomp kan worden gerepareerd. Onder voorbehoud is gepland dat de centrale per 13 september in gebruik kan worden genomen.

Kernenergie wereldwijd in de plus

Het gebruik van kernenergie is wereldwijd aan het toenemen, met name in Rusland en China. Afgelopen jaar zijn er over de hele wereld 4 centrales bijgekomen en binnen ruim een jaar zullen er nog eens 25 stuks bijkomen.

De bouwtijd van een centrale is in korte tijd afgenomen van 74 naar 58 maanden. De brancheorganisatie voor producenten van kernenergie verwacht dat binnen 30 jaar tijd 25% van alle elektra wordt opgewekt door kernenergie. Op dit moment is dit 10%.

Olievoorraad verkeerd ingeschat

De voorraad ruwe olie in de Verenigde Staten is in de afgelopen week gegroeid. Elke week worden op woensdag de voorraadcijfers van ruwe olie bekend gemaakt en ook de hiervan afgeleide producten. Verantwoordelijk voor deze cijfers is de Energie Informatie Administratie (EIA).

Analisten hadden vooraf zoals elke week een inschatting gemaakt van de voorraad, maar deze bleek faliekant verkeerd. Ze hadden verwacht dat er een afname zou zijn van circa 2,5 miljoen vaten ruwe olie, maar uit cijfers bleek juist een toename van 6,8 miljoen vaten; dit is toch al snel een verschil van ruim 9 miljoen vaten. Ook de voorraden van olie afgeleide producten zoals destillaten bleken groter dan verwacht.

Handelaren zijn het vertrouwen in olie aan het verliezen, wat een daling van de koers in de hand werkt. De koers van olie heeft duidelijk een dalende trend te pakken: vanaf begin juli is die bijna met $ 10 gedaald.

Of registreer je om te kunnen reageren.