weblog

Klimaatakkoord: ‘Zoeken in het donker’

Het Klimaatakkoord is gepresenteerd. Nu mag het kabinet snel met en aanpak komen, want het is voor ons nog zoeken in het pikdonker.

Zo. De inleidende schermutselingen zijn gedaan. De opbrengsten van de verschillende zogenoemde Klimaattafels zijn bekend en alles en iedereen er omheen gaat er nu iets van vinden. Maatschappelijke organisaties, politici van links tot rechts, burgers en het bedrijfsleven. En de beste stuurlui staan natuurlijk aan de wal.

Voor de een gaat het allemaal lang niet ver en snel genoeg, de ander vindt het al heel wat. Burgers en ondernemers vragen zich af wie het allemaal gaat betalen. Duidelijk is inmiddels wel dat het beoogde Klimaatakkoord een van de grootste economische hervormingen in de recente geschiedenis van ons land wordt. Minstens zo groot als de realisatie van een landelijk dekkend aardgasnetwerk nu ruim 50 jaar geleden. Maar ook dat is ons gelukt.

Pittige onderhandelingen aan Klimaattafels

Tot nu toe waren het volgens mij vooral inleidende schermutselingen tussen de partijen aan die Tafels. Op initiatief van de minister van Economische Zaken en Klimaat (EZK), maar zónder de minister zelf aan tafel. Die hield zijn eigen kaarten nog stevig tegen de borst. Natuurlijk is aan de verschillende Klimaattafels pittig onderhandeld om als partijen onderling zover mogelijk te komen.

Als glastuinbouw deden we intensief mee aan de Landbouwtafel. Daar is afgesproken dat de Landbouw in de breedte tot 2030 de uitstoot van CO2 met 3,5 megaton vermindert. Het ziet ernaar uit dat wij als glastuinbouw daarvan zo’n beetje de helft voor onze kiezen krijgen.

Glastuinbouw is nogal energie-intensief. - Foto: ANP
Glastuinbouw is nogal energie-intensief. - Foto: ANP

Energietransitie is een uitdaging, een kans

Glastuinbouw is op bepaalde momenten nogal energie-intensief, dat kan ik niet ontkennen. Dat betekent dat de economische herinrichting van ons land vanuit energieoptiek de sector en ons bedrijf niet voorbij zal gaan. Dat hoeft ook niet. Sterker nog, dat willen we niet. Op ons bedrijf is energiemanagement zo’n beetje een dagtaak met een stevige impact op het resultaat. Wij willen niet achter in de rij aansluiten. Nee, samen met veel innovatieve collega-ondernemers staan we vooraan.

We zien een energietransitie als uitdaging, als kans voor doorontwikkeling richting toekomstbestendigheid. We willen er vandaag mee starten! Nee, we zijn al volop bezig. Zo werken we aan plannen voor vernieuwing van ons bedrijf. Hierin is veel aandacht voor vergaande energiebesparing en inpassing van nieuwe energietechnieken.

Snel duidelijkheid van de overheid nodig

Dat wil niet zeggen dat we geen zorgen hebben. Als ondernemers willen we zo veel mogelijk en zo snel mogelijkheid duidelijkheid. Over de koers, de voorwaarden, de regels. Het is aan de overheid ons die kaders te verschaffen en ze dan ook voor langere tijd zo te houden. Dan kunnen wij als ondernemers daar ons plan bij trekken.

‘De minister laat tot nu alle ballen lopen, misschien is het voor hem ook nog pikdonker’

Die duidelijkheid ontbreekt helaas nog steeds. Daarmee is wat we tot nu toe doen op ons bedrijf en in onze lokale warmtecoöperatie toch een beetje zoeken in het pikdonker.

Na de inleidende schermutselingen komt het kabinet na de zomer in de ring. Dan kan de minister van EZK zijn kaarten niet langer tegen de borst houden en zullen we gaan zien wat de bijdrage van onze overheid gaat worden in de verwezenlijking van alle mooie plannen.

Tot nu wordt met name de financiële bal aardig in de rondte gespeeld. Verschillende partijen hebben de afgelopen dagen de overheid aangespeeld, al dan niet met mooie voorzetten. De minister laat tot nu alle ballen lopen. Misschien is het voor hem ook nog pikdonker.

Of registreer je om te kunnen reageren.