teeltgeluid

laatste update:18 apr 2014

‘Met ontvochtigen minder kans op broeikop’

Ed Classens van VieVerde in Castenray heeft zijn eerste ervaring opgedaan met Het Nieuwe Telen, met het Air & Energy systeem waarmee hij bovenin de kas droge lucht inblaast.

"We zijn positief over de mogelijke energiebesparing. Met de uit de kas getrokken warme kaslucht kunnen we zonder bijverwarming een goede inblaastemperatuur bereiken met het systeem."

Condensatie in de luchtbehandelingskasten draagt volgens hem ook bij aan iets warmere ingeblazen lucht. "Vooral 's morgens, als het gewas actief wordt en meer vocht gaat produceren, merk je dat de inblaastemperatuur hoger wordt."

Langer schermen

Vanwege de ontvochtigingsmogelijkheden konden de twee schermdoeken langer dicht blijven. "Het ging pas open als de lucht boven het doek echt op kastemperatuur is. Dan zijn de buizen er eigenlijk al uit, en kost het geen extra energie."

De laatste weken blijft door de zachtere buitentemperaturen het onderste scherm open, en wordt alleen het bovenste doek nog gebruikt.

Inblaasvolume afstellen

Het is nog steeds wel zoeken naar de juiste afstelling van de inblaasvolumes. "Het systeem op zich werkt goed, maar de temperatuurverdeling kan nog beter. Er is wat trek in de kas. Met name de luchtstroom uit de ventilatoren komt nog niet snel genoeg bij het pad. Daar is het nu iets te warm."

Dat laatste was altijd al zo, mede doordat dit het hoogste punt in de kas is, maar de luchtbeweging lost dat niet voldoende op. Daar speelt in mee dat er omloopbuizen bij het betonpad zijn aangebracht voor de hijsbaar gemaakte groeibuis. Deze geven meer warmte af dan voorheen en zullen dus nog geïsoleerd moeten worden.

"En voorheen stonden de ventilatoren in serie. Dan had je een mooiere verdeling dan dat nu je alles naar het pad toe blaast."

Vegetatiever gewas

De productie en kwaliteit lopen naar tevredenheid. "Het gewas groeit wel totaal anders dan andere jaren door meer vegetatieve groei. "Het substraat perliet waar al jaren op wordt geteeld, past misschien wel heel goed bij het systeem omdat je iets makkelijker generatief kunt sturen".

Meeldauw

Er is al vrij vroeg meeldauw gevonden. Daar is Vivando tegen gespoten. "Dat heeft goed gewerkt." Een eerste gedachte was dat de luchtbeweging oorzaak kon zijn voor de vlotte aantasting. "Maar we vonden het twee weken later net zo goed ook in de andere kas, waar we met een traditioneel verwarmingssysteem telen."

Het gewas heeft wat last van luis gehad, maar voor de rest is het vrij rustig met plagen.

Tussenplanten

De planten voor de tweede teelt zijn halverwege week 15 gezaaid, om begin mei te kunnen tussenplanten. "In het verleden heb ik dat ook gedaan, maar dat ging moeilijk vanwege broeikoppen. Nu ik kan ontvochtigen, verwacht ik daar minder mee te maken te krijgen. Ook hebben we nu een hijsbare groeibuis de ik bij de kop kan hangen, en waarmee we dus meer kunnen sturen."

De afdeling zonder Air & Energy systeem wordt gewoon volledig gewisseld.

Of registreer je om te kunnen reageren.